Меню
Эл-Сөздүк

таңуулоо

и. д. от таңуула-
приневоливание, навязывание;
өз пикирин таңуулоону ылайык көрбөдү он не нашёл удобным навязывать своё мнение.

Примеры переводов: таңуулоо

Кыргызский Русский
«Бул долбоорду өзүм жалгыз түзгөнүмдү таңуулоо маанисиз сөз болуп калмак... "Для того, чтобы сказать, что я сделал проект в одиночку, было бы абсурдно.
Алгач, кандай жашаш керек деген суроого жооп берип (эң эле болбой калды дегенде, кандай нерселерге тыюу салына тургандыгын белгилеп), алынган жоопту калган бардык адамдарга таңуулоо (колдон келишинче, жылуу-жумшак) керек. Один был сказать, что вопрос о том, как надо жить должен быть решен (по крайней мере в той степени, указав, что не допустимо) и ответ, то применяется (мягко, если это возможно) на всех.
Ушуну менен, көптөгөн диндердин тарыхындагы белгилүү бир мезгилдерде өзүнүн адеп-ахлак жана диний стандарттарын таңуулоо үчүн, белгилүү бир түрдөгү кийим кийүү керек же жума күнү эт жегенге болбойт сыяктуу сабырсыздык эрежелерин эмне үчүн колдошкондугун ( Это объясняет, почему большинство религии на одном этапе своего исторического развития, как правило, выступают (и упражнения) нетерпимы законодательство для обеспечения их конкретных моральных и религиозных норм, таких как платье кодов для женщин или запр
Бул көз-караш айрым батыш интеллектуалдарынын чөйрөсүндө ушунчалык терең сиңип кеткендиктен, “плюралисттик” ык-амалды католик чиркөөсүнө, жада калса, католик эместерге таңуулоо өкмөттүн милдети деп эсептелип, католик попторунун никеге турбай, так өтүү уба Среди некоторых западных интеллектуальных кругах это заходит так далеко, что люди думают, что это было бы задачу правительства по обеспечению и соблюдения «плюралистического» подхода к Католической Церкви и даже Некатолики считаем целесообразным, чтобы пр

Примеры переводов: таңуулоо

Кыргызский Английский
«Бул долбоорду өзүм жалгыз түзгөнүмдү таңуулоо маанисиз сөз болуп калмак... “To say I did the draft alone would be nonsense.
Алгач, кандай жашаш керек деген суроого жооп берип (эң эле болбой калды дегенде, кандай нерселерге тыюу салына тургандыгын белгилеп), алынган жоопту калган бардык адамдарга таңуулоо (колдон келишинче, жылуу-жумшак) керек. One has been to say that the question of how one should live should be settled (at least to the extent of specifying what is not permissible) and the answer then imposed (gently, if possible) on all.
Ушуну менен, көптөгөн диндердин тарыхындагы белгилүү бир мезгилдерде өзүнүн адеп-ахлак жана диний стандарттарын таңуулоо үчүн, белгилүү бир түрдөгү кийим кийүү керек же жума күнү эт жегенге болбойт сыяктуу сабырсыздык эрежелерин эмне үчүн колдошкондугун ( This explains why most religion at one stage of their historical development tended to advocate (and exercise) intolerant legislation to enforce their specific moral and religious standards, such as dress codes for women or the prohibition to eat meat on
Бул көз-караш айрым батыш интеллектуалдарынын чөйрөсүндө ушунчалык терең сиңип кеткендиктен, “плюралисттик” ык-амалды католик чиркөөсүнө, жада калса, католик эместерге таңуулоо өкмөттүн милдети деп эсептелип, католик попторунун никеге турбай, так өтүү уба Among some Western intellectual circles this goes so far that people think that it would be a task of government to ensure and enforce a “pluralistic” approach on the Catholic Church and even non-catholics find it appropriate to protest against celibacy o

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: