Меню
Эл-Сөздүк

алп

алп I
1. великан, богатырь;
илгеркинин алпы көп, алпынан да калпы көп погов. в старину было много богатырей, а ещё больше - вранья (об этом);
2. храбрец;
далысы жазы, эки кез, баатыр мүчө алп мүнөз фольк. плечи его широкие - два аршина, богатырское сложение, повадки храбреца;
алп кара куш см. куш I 3;
алп ооз см. ооз I.
алп II
звукоподр.:
алп дедире сугунду фольк. он жадно проглотил.

АЛП

АЛП — эң зор, алибеттүү, күчтүү адам, дөө, ашкере кажырдуу баатыр. А. элдик эпикалык чыгармаларда баатырлардын туруктуу эпитети жана мифтик каармандардын (дөөлөрдүн) энчилүү атынын курамында (Чоюн алп, Кутан алп) колдонулат. Бул сөз байыркы түрк элдеринин Орхон-Енисей жазууларында кадимки эле адамдардын атынын компонентинде учурайт. Мисалы, Йигин Алп Туран, Ынанчу Алп. Ал эми А-ка синонимдеш бөкө, баатыр, дөө жана башкалар сөздөр аталган учурдагы адам аттарынын компонентинде кезикпейт. Демек, аларга караганда А. өтө байыркы сөз. Ошондуктан адам аттарынын бул түрдө жасалышы азыр түрк тилинде сүйлөгөн элдердин көөнө типке жатуучу чыгармаларында кеңири учурап, салттык мүнөзгө ээ. Мисалы, алтай эпосунун башкы каарманы Алып-Манаш жана өзбектердин Алпамыш жана башкалар А. «Манас» эпосунун поэтикалык стилинде да жомоктун каармандарынын образынын байыркылыгын айкындап турган көркөм сөз каражаттарынан. Мисалы, А. Манас, А. Кошой делип, бул эпитет оң каармандардын ичинен жалгыз ушул экөөнө колдонулуп, алардын образдарынын башкаларга салыштырганда өтө байыркылыгын кабарлап турат. Бул эпитет Кошойго салыштырганда Манастын образына карата сейрек колдонулат. Анткени, Манас эрдикти кара күчкө таянган балбан күрөштө эмес, ат үстүндө көргөзгөн атчан жоокерлердин өкүлү болсо, Кошой мифология өтө күч алып турган алгачкы уруулук коомдун чыгармасынын каарманына көбүрөөк жакын.
С. Алиев

алп

[alp]
alp, bahadır, pehlivan, yiğit

алп

алп (алып эмес)
алп кара куш
алп мүнөз
алп ооз (алпооз эмес)

алп

алп: алп дедире сугун-
алп урушуу

алп

зат. 1. Абдан зор денелүү киши, дөө. Илгеркинин алпы көп, алпынан да калпы көп (макал). Өзүмдүн өскөн жеримден Азамат көрдүм, алп көрдүм (Осмонов).
2. өт. Чоң, зор. Алп мүчөлүү. Алп уйку. Ленинграддагы заводдордун алптарынын бири («Советтик Кыргызстан»).
Основные характеристики
Часть речиИмя существительное
Ед. числоалп
Множ. числоалптар
Склонение по падежам - "алп"
Ед. число
ПадежиЕд. число
Именительный Кто?, Что?алп
Родительный Чей?алптын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?алпка
Винительный Кого?, Что?алпты
Местный Где?, У кого?алпта
Исходный Где?, У кого?алптан
Множ. число
ПадежиМнож. число
Именительный Кто?, Что?алптар
Родительный Чьи?алптардын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?алптарга
Винительный Кого?, Что?алптарды
Местный Где?, У кого?алптарда
Исходный Откуда?, От кого?алптардан

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: