Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: All services

Английский Кыргызский
Services Кызматтар
Network services Тармактык кызмат көрсөтүүлөр
Security services Коопсуздук кызматы
Advisory services Кеңеш берүү кызмат көрсөтүүлөр
Studies and services. Изилдөөлөр жана кызмат көрсөтүүлөр.
Consultants’ Services. Консультациялык кызматтар.
0.2.2.1 Walls without services? 0.2.2.1 Майнапсыз дубал болобу?
Most services are offered free. Көпчүлүк кызматтар акысыз көрсөтүлөт.
Purchases of consultive services Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулар
Rendering of consultative services Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр
Advisory services supported by BAS: БАС колдоо көрсөтүүчү кеңеш берүү кызматтары:
Shared services offered by incubators Инкубаторлор көрсөтүүчү биргелешкен кызматтар
2.1 Objectives of the consulting services 2.1 Кеңеш берүү кызматтарынын алдында коюлган маселелер
Goods, Works and Non-consulting services. Буюмдар, иштер жана консультациялык эмес кызматтар.
Methods of consultative services selection Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү тандап алуу усулдары
Process: size or range of offered services; процесс: көрсөтүлүүчү кызматтардын көлөмү же чөйрөсү;
EBRD BUSINESS ADVISORY SERVICES KYRGYZ REPUBLIC ЕРӨБ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ БИЗНЕСКЕ КЕҢЕШ БЕРҮҮ КЫЗМАТТАРЫ
Announcement on procurement of consulting services Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулар жөнүндө кулактандыруу
• Experience of party work and services to the party • Партиялык стаж жана партияга сиңирген эмгек
additional services to be provided under the contract; келишимге ылайык көрсөтүлүүчү кошумча кызмат көрсөтүүлөр;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: