Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: 3-D reference

Английский Кыргызский
Terms of reference Техникалык тапшырма
terms of reference; техникалык тапшырма;
Reference to Appendix. Кошумча бөлүккө шилтеме.
Terms of reference preparation Техникалык тапшырманы даярдоо
preparation of terms of reference техникалык тапшырманы даярдоо;
It has a very important reference. Анын олуттуу тиешеси бар деп айтаар элем.
No reference checks. None of the usual background stuff, no. Эч мен жөнүндө маалымат сурабай эле алышты.
Reference of Land to Categories and Transfer of Land from One Category to Another Жерлерди категорияларга таандык кылуу жана аларды бир категориядан экинчисине которуу
- to supply departments and units with related legal reference materials and information resources. -бөлүмдөрдү жана секторлорду ченемдик-укуктук базага ылайык, тиешелүү адабияттар менен жабдуу.
Violation of Kyrgyz ecological expertise law, other enactments, standards, and reference documents; экологиялык экспертиза жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, башка ченемдик укук актыларынын, стандарттардын, нускама-техникалык документтердин талаптары бузулганда;
Procuring entity shall compile and be responsible for preparing the terms of reference for the assignment. Сатып алуучу уюм техникалык тапшырманы түзөт жана техникалык тапшырманын даярдалышына жооп берет.
Evidence obtained in violation of the law shall be considered non-existent and reference to it in court is not allowed. Мыйзамды бузуу менен алынган далилдер жараксыз деп табылат, сотто ага таянууга жол берилбейт.
Familiarization with reference documentation establishing requirements to performance of the state ecological expertise; мамлекеттик экологиялык экспертизаны өткөрүүгө карата талаптарды белгилеген ченемдик-техникалык документация менен таанышуу;
You will say that this is something very general; what reference does it have to the problems of daily policies, monetary policies. Бул жалпыга маалым нерсе, анын күнүмдүк саясаттын, каржы саясатынын көйгөйлөрүнө кандай тиешеси бар деп айтышыныз мүмкүн.
Reporters routinely consult dictionaries and reference books to make sure the words they choose really mean what theу think they do. Кабарчылар тандаган сөз чын эле өздөрү ойлогон маанини берерине ынануу үчүн сөздүктөр менен маалыматчыл басылмаларды талыкпай карашат.
The procuring entity shall evaluate each proposal on the basis of its responsiveness to qualification requirements and the terms of reference. Сатып алуучу уюм ар бир сунушту квалификациялык талаптарга жана техникалык тапшырмага ылайык келиши жагынан баалайт;
The various members, the various individuals, in a society do not live their own lives without any reference or connection with other individuals. Коомдун бир дагы мүчөсү, бир дагы адам башка адамдар менен байланышмайынча жашай албайт.
to establish the principles for reference of forests to respective protection categories and transference of forests from one category to another; токойлорду тийиштүү корголуу категорияларына киргизүү жана аларды бир категориядан башкасына которуу принциптерин белгилөө;
The final terms of reference and the agreed methodology shall be incorporated in "description of services," which shall form part of the contract. Техникалык тапшырманын акыркы варианты жана макулдашылган усулу келишимдин бир бөлүгү болуп эсептелген "Кызмат көрсөтүүлөрдүн сыпаттамасына" киргизилет.
Terms of reference should be particularly well prepared to make sure that the budget is sufficient for the consultants to perform the expected tasks. Техникалык тапшырма абдан ойлонулган жана тапшырманы аткаруу үчүн бюджеттин жетиштүү болуу кепилдигин бериши керек.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: