Меню
Эл-Сөздүк

advertisement

[эд‘вөөтисмэнт]
n. жарыя; реклама
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: advertisement

Английский Кыргызский
Application of the trade name in the advertisement, at the fairs and exhibitions when demonstrating displays, produced by the right holder. Кожоюн өндүрүп чыгарган экспонаттарды көрсөтүүдө жарнамада, ярмаркаларда жана көрсөтмөлөрдө фирмалык аталышты колдонуу фирмалык аталыштарды пайдалануу деп эсептелет.
Land of settlements, which is temporarily not used for construction may be allocated for temporary use for erection of temporary facilities (tents, kiosks, advertisement structures, and other non-permanent facilities). Курулуш үчүн убактылуу пайдаланылбаган калктуу конуштардын жерлери жеңилдетилген типтеги объектилерди (чатырларды, күркөлөрдү, рекламалык такталарды жана башка капиталдык эмес объектилерди, автомобиль транспортун коюучу жана токтотуучу жайларды) салуу үчү
Unless otherwise established in the advertisement about the award and arises out of the nature of the advertised action, the compliance of the performed action with the advertised one shall be determined by the person who has publicly promised an award, a Эгерде сыйлык жөнүндө жарыяда башкасы каралбаса жана анда көрсөтүлгөн аракеттин мүнөзүнөн келип чыкпаса, жарыяда камтылган талапка аткарылган аракеттин дал келиши сыйлык берүүнү ачык жарыялаган жак тарабынан, талаш чыккан учурда - сот тарабынан аныкталат.
A person holding the right to use the appellation of the place of origin of goods shall be entitled to put this appellation on goods, packaging, advertisement, signboards, bills and use it otherwise in connection with the entry of those goods into civil c Буюмдун келип чыккан жеринин аталышын пайдалануу укугуна ээ болгон адам ал буюмдун жарандык жүгүртүүгө киргизилишине байланыштуу ал аталышты буюмда, таңгакта, жарнакта, проспекттерде, эсептерде жайгаштырууга жана аны башкача пайдаланууга укуктуу.
The National Bank has the right to request any micro-finance organization to change or cancel any advertisement or published information about the activity of the micro-finance organization or its name within the period determined by the National Bank, if Эгерде Улуттук банк микрокаржы уюмунун атынан жарыяланган кулактандыруу же маалымат туура эмес же чаташтырууга алып келет деп эсептесе, Улуттук банк микрокаржы уюмунан жарнамалык кулактандырууну же анын иши же аталышы жөнүндө жарыяланган маалыматты Улутту

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: