Меню
Эл-Сөздүк

Eight Thousand

сегиз миң
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Eight Thousand

Английский Кыргызский
Thousand. миң
a thousand years. миң жылдык
one thousand twenty-eight bits жүз жыйырма сегиз бит
one thousand eight hundred band сап бир миң сегиз жүз
A picture is worth a thousand words Сүрөттүн баасы миң сөз турат
thirty thousand voters (a popular initiative); Отуз миң шайлоочу (элдик демилге);
: The master of a slave canceled his debt of ten thousand talents (60 million denarii). Мырзасы кулунун он мин талант(60 миллион доллар) карызын кечет.
other works meeting the requirements established by Article one thousand fourty-seventh of this Code. ушул Кодекстин бир миң кырк жетинчи беренесинде белгиленген талаптарга жооп берген башка чыгармалар.
The size of payment varied in all of the twelve parties from several thousand up to 500 thousand soms. Бардык он эки партияда мүчөлүк акынын өлчөмү бир нече миң сомдон тартып 500 миң сомго чейин өзгөрүп турду.
an amount equivalent to Five Million Five Hundred Thousand Special Drawing Rights (SDR5,500,000) (“Credit”). беш миллион беш жүз миң карыз алышуунун атайын укугуна барабар сумма (5 500 000 КААУ) («Насыя»).
an amount equivalent to Four Million Five Hundred Thousand Special Drawing Rights (SDR4,500,000) (“Grant”); and төрт миллион беш жүз миң карыз алышуунун атайын укугуна барабар сумма (4 500 000 КААУ) («Грант»); жана
In two thousand and six the state visit of Bakiev, president of the Kyrgyz Republic, to the People's Republic of China took place. Эки миң алтынчы жылы Кыргыз Республикасынын президенти Бакиевдин Кытай Эл Республикасына мамлекеттик визити болгон.
It doesn’t make any difference for the government in its cost of production whether it produces a one dollar bill or a thousand dollar bill. Өкмөт үчүн, бир доллардык кагаз менен миң доллардык кагазды басып чыгаруунун эч кандай айырмасы жок.
Instead the government tries to talk with the cigarette manufacturers and with the representatives of a thousand other firms so as to pressure them. Тескерисинче, өкмөт чылым өндүрүүчүлөрүнө жана башка миңдеген ишканалардын өкүлдөрүнө кысым көрсөтүү максатында, алар менен сүйлөшүүлөргө барууга аракет кылат.
A person, who has registered and who has collected not less than fifty thousand voters' signatures may be a candidate for the President of the Kyrgyz Republic. Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкер болуп кеминде элүү миң шайлоочунун колтамгасын топтогон жаран каттала алат.
Ulan Melisbek, chairman of kyrgyzpatent took part in the meeting of Rotary club Bishkek, which took place on the sixth of October, two thousand and nine in Hyatt Hotel. Эки миң тогузунчу жылдын алтынчы октябрында Кыргызпатенттин төрагасы Улан Мелисбек «Хаят» мейманканасында өткөн Ротаринин Бишкек Клубунун отурумуна катышты.
On April in two thousand and eight a representative of Kyrgyzpatent participated in the asian regional seminar in China by the SIPO and the asian found of regional cooperation invitation. Эки миң сегизинчи жылдын апрелинде СИПОнун жана кызматташтыктын азиялык аймактык фондунун чакыруусу боюнча Кытайда болуп өткөн азиялык аймактык семинарга Кыргызпатенттин өкүлү катышкан.
On the fourth of September in two thousand and nine the leadership of kyrgyzpatent by invitation of Abdrakhman Alymbaev, chairman of the National Writers Union, visited this organization. Эки миң тогузунчу жылдын төртүнчү сентябрында Кыргызпатенттин жетекчилиги Улуттук Жазуучулар союзунун төрагасы Абдрахман Алымбаевдин чакыруусу боюнча Улуттук Жазуучулар союзунда болуп кайтышты.
On september in two thousand and nine a representative of kyrgyzpatent participated in the seminar on intellectual property issues for small and medium enterprises by the SIPO invitation. Эки миң тогузунчу жылы сентябрда СИПОнун чакыруусу боюнча кыргызпатенттин өкүлү чакан жана орто ишканалар үчүн интеллектуалдык менчик маселелери деген темадагы Аймактык семинардын ишине катышты.
The right to performance executed in the course of carrying out business assignment (business performance) shall be regulated by the provisions of Article one thousand sixty-eghth of this Code. Кызматтык милдетти аткаруу тартибинде жүзөгө ашырылган аткаруу укугуна (кызматтык аткаруу же оюн коюу) тиешелүү түрдө ушул Кодекстин бир миң алтымыш сегизинчи беренесинин жоболору колдонулат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: