Меню
Эл-Сөздүк

азаюу

cutback [‘катбэк];
decrease [ди‘криис]
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: азаюу

Кыргызский Английский
Негизинен, 2010- жылдын ноябрь айынын акырына карата депозиттик базанын көлөмү 13,2 пайызга азаюу менен 34,4 млрд. сомду түзгөн. As a whole for November 2010, the volume of deposit base made 34.4 billion soms having decreased by 13.2 percent.
Изилдөөнүн жооп берүүчүлөрү белгилеген тандоо критерийлеринин арасында төмөнкү мүнөздөмөлөр - депутаттыкка аял-талапкердин сапаттары бар (респонденттердин көз карашы менен алганда, маанисинин азаюу даражасы боюнча): Among the selection criteria the following characteristics and qualities were looked for in the women-candidates (in descending order of importance from the point of view of the respondents):
Экономика илиминин ири масштабдуу экономикалык кубулуштарды жана өлкө экономикасына, анын бүтүндөй чарбалык ишине тиешелүү болгон процесстерди иликтөөгө каралган бөлүгү, бөлүкчөсү. Улуттук байлык, улуттук дүң өнүм жана ички дүң өнүм, улуттук киреше, суммардык мамлекеттик жана жеке инвестициялар, жүгүртүүдөгү акчанын жалпы саны сыяктуу көрсөткүчтөрдү жалпылап жыйынтыктоо макроэкономиканын иликтөөгө алган объектиси болуп саналат. Бир эле учурда макроэкономика орточо киреше, орточо эмгек акы, инфляция деңгээли, жумушсуздук, иш менен камсыз болуу, эмгек өндүрүмдүүлүгү сыяктуу өлкө боюнча орточо алынган экономикалык көрсөткүчтөрдү да иликтөөгө алып, изилдөө жүргүзөт. Ошол эле учурда, өсүштүн жалпыланган көрсөткүчтөрү, өлчөмдөрдүн көбөйүү же азаюу арымы, өлкө экономикасына мүнөздүү болгон жана анда жүрүп жаткан процесстер, түзүмдүк пропорциялар макроэкономиканын предметинен болуп саналат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: