Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: among

Английский Кыргызский
I did stick out like a sore thumb among others. Мен башкалардын арасында ак каргадай бөлүнүп турдум.
His parents live in Iraq among Arabs and Muslims. Анын ата-энеси да өмүр бою Иракта мусулман арабдардын арасында жашашкан.
One thing is distant relationships among human languages. Алардын бири - бул адам тилдердин алыс мамилелери.
Reducing deaths from overdoses among injecting drug users Ийне сайынуучу бацгизатты колдонуучулардын арасында дозадан ашык пайдалануудан олүм кокустуктарын азайтуу
The Relationship among Buildings, Structures, and the Land Plot Имарат жана курулуш менен жер тилкесинин ортосундагы өз ара байланыш
A service network among Kyrgyz incubators should be established. Кыргыз инкубаторлордун арасында кызмат көрсөтүүлөр тармагы түзүлүшү керек.
There is a low level of entrepreneurial activity among young people. Жаштардын арасында ишкердиктин деңгээли өтө төмөн.
The development of life skills among pupils raises certain concerns. Окуучулардын турмуштук көндүмдөрүн түзүү кыйла этияттыкты жаратат.
-Organize various contests among primary school pupils on life skills -турмуштук көндүмдөр боюнча башталгыч класстардын окуучуларынын арасында ар түрдүү конкурстарды уюштуруу;
HIV/AIDS prevention among sex workers of Kara-Suu town in Osh Province Ош облусунун Кара-Суу шаарындагы секс-кызматкерлердин арасында ВИЧ/СПИДдин алдын алуу
■ There are no male government officals among the divorced or widowed. ■ Эркек мамлекеттик кызматкерлердин ичинде ажырашкандар жана жесирлер иш жүзүндө жок.
preservation of peace all over the world and solidarity among the peoples. бүткүл дүйнөдөгү тынчтыкты сактоо жана элдер арасындагы тилектештик.
The relationship among such owners is regulated by their mutual agreement. Мындай менчик ээлеринин ортосундагы мамилелер алардын ортосундагы макулдашуу менен аныкталат.
The testing aroused a lot of interest among all the participants in the study. Тестирлөө изилдөөнүн бардык катышуучуларынын өтө кызыгуусун жаратты.
Politics in such circumstances is merely a conflict among particular concerns. Мындай шарттарда, саясат жөн гана өзгөчө кызыкчылыктардын ортосундагы кагылышуу болгон.
Reducing the spread of HIV and HIV/STI prevention among sex workers of Kara-Suu Кара-Суу шаарындагы секс-кызматкерлердин арасында ВИЧ ИПППсынын алдын алуу жана ВИЧти жайылтуусун азайтуу.
it never happens in such a way as to leave relations among individuals unchanged. анын таасири адамдар ортосундагы мамилелер дагы өзгөрүүсүз калбайт.

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: