Меню
Эл-Сөздүк

administration

администрация
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: administration

Английский Кыргызский
delimitation of functions of state administration and local self-governance; мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өзалдынча башкаруунун иш-милдеттер чегинин ажыратылышы;
fulfill orders, instructions and directions issued by the administration within its authority; өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде чыгарылган жетекчиликтин буйруктарын, тескемелерин жана көрсөтмөлөрүн аткаруу;
However as regards power and administration gender equality still remains an unattainable ideal. Бирок бийлик жана башкаруу чөйрөсүндө гендердик теңчилик мурдагыдай эле кол жеткис идея бойдон калууда.
Termination of employment in the public body on the initiative of the administration of the public body Мамлекеттик органдагы кызматты мамлекеттик органдын администрациясынын демилгеси боюнча токтотуу
Partnerships shall collaborate with relevant local administration bodies based on contractual agreements. Шериктиктер жергиликтүү бийлик органдары менен келишимдик негизде өз ара аракеттенет.
An average user tends to connect the state administration with a possible blocking of specific resources. Орточо ченде колдонуучу мамлекеттик башкарууну айрым бир ресурстарга мүмкүн болгон тосуулар менен байланыштырууга шыктуу.
The Ombudsman (Akyikatchy) shall be independent from any bodies of the public administration or officials. Омбудсмен (Акыйкатчы) кайсы бир мамлекеттик органдарга жана кызмат адамдарына баш ийбейт.
Powers, organization and procedures of activities of local state administration shall be defined by the law. Тийиштүү аймактын жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ыйгарым укуктары, ишин уюштуруу жана иштөө тартиби мыйзам менен аныкталат.
be a member of a commercial organization administration, unless otherwise provided by the Kyrgyz Republic Laws; эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкасы каралбаса, коммерциялык уюмду башкаруу органына мүчө болуу;
The foundation appreciates openness and willingness to cooperate of the following public administration agencies: Фонд кошумча төмөнкүдөй бийлик органдарына алардын ачыктыгы, кызматташтыкка даяр болгондугу үчүн ыраазычылык билдирет:
The procedure for administration and other issues of constitutional judicial proceedings shall be regulated by law. Конституциялык Сот ишин жүзөгө ашыруу тартиби жана анын башка маселелери мыйзам менен жөнгө салынат.
The solidarity of villagers, the local employment department and local administration are in many cases exceptional. Айыл тургундарынын, иш менен камсыздоо департаментинин жана жергиликтүү администрациянын биргелешүүсү көпчүлүк учурларда өзгөчө мүнөзгө ээ.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: