Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: тактык

Кыргызский Русский
тактык; конкретность;
Биз тактык жөнүндө «Материалды редакциялоо» деген 4- бапта кененирээк сөз кылабыз. Мы будем говорить более подробно о точности в главе 4, "Редактирование истории."
Цифралар түшүнүктүү болуш үчүн тегеректелип, контекстте тактык үчүн пайдаланылууга тийиш. Числа должны быть закруглены для простоты, и поставить в контексте для ясности.
Эгер тактык үчүн атайын терминди колдонуу керек болсо, ага өзүнчө аныктама берип койгон оң. Если технический термин должен быть использован для точности, должны быть includied определение, а также.
Голливуддун фильмдери жана телекөрсөтүү программалары жогорку тактык менен берилет ( телекамера технологиясы пайдаланылат жана муну да биринчи болуп Жорж Лукас колдонгон). Высокое разрешение превращает голливудские фильмы и телепередачи (с использованием технологии камера начатую еще раз Джордж Лукас).
кыймылсыз мүлк бирдигин идентификациялоо бөлүмүндө кыймылсыз мүлк бирдигинин идентификациялоо номеринин кыймылсыз мүлк бирдигинин планынын жана чектеринин (факты жүзүндөгү же белгиленген) тактык деңгээлинин болушу жөнүндө белгилер көрсөтүлөт. раздел идентификации блока недвижимого имущества с указанием идентификационного номера единицы недвижимого имущества, наличие карты единицы недвижимого имущества и скорости точность границ (приблизительная или фикс
Сууларды коргоо жана сарамжалдуу пайдалануу максатында суу ресурстарынын санынын жана сапатынын жол берилген көрсөткүчтөрүнө, суулардын көрсөткүчтөрүн өлчөөнүн тактык нормаларына талаптарды регламенттөөчү жана суу объектилерине өндүрүштүк жана башка иштер Для того, чтобы обеспечить защиту и рациональное использование воды, унитарную систему нормативно-технических, санитарных, гигиенических и метрологического обеспечения должны быть введены свистеть Шал регулировать требования к количественным и качественны

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: