Меню
Эл-Сөздүк

сыңары

жанд. Сыяктуу, окшош. Так ушунун сыңары Калмураттын быйылкы карызы көбөйгөндөн көбөйүп баратат (Абдукаримов).

Примеры переводов: сыңары

Кыргызский Русский
Төмөнкү эки кырдаалдын бирин кеңештин мүчөлөрү сыңары кароо үчүн, катышуучуларды чакан топторго бөлүштүрүү: Организация участников на небольшие группы, чтобы рассмотреть один из следующих двух ситуациях, как будто они были членами совета:
Эгер ислам фундаментализминин айрым тариздери сыңары, дин диний мыйзам жана динден тышкаркы жарандык коомдун табигый укуктары сыяктуу “эң жогорку мыйзамды” чагылдыра албаса. Если, как некоторые формы исламского фундаментализма, претензии религия не претендуют на "высшим законам" - религиозный закон и естественные права светского гражданского общества.

Примеры переводов: сыңары

Кыргызский Английский
Төмөнкү эки кырдаалдын бирин кеңештин мүчөлөрү сыңары кароо үчүн, катышуучуларды чакан топторго бөлүштүрүү: Organize participants into small groups to consider one of the following two situations as if they were council members:
Эгер ислам фундаментализминин айрым тариздери сыңары, дин диний мыйзам жана динден тышкаркы жарандык коомдун табигый укуктары сыяктуу “эң жогорку мыйзамды” чагылдыра албаса. If, like some forms of Islamic fundamentalism, a religion claim does claim to present a “higher laws” - the religious law and the natural rights of a secular civil society.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: