Меню
Эл-Сөздүк

сексенинчи

восьмидесятый

сексенинчи

сан. Сексендин иреттик саны.

Примеры переводов: сексенинчи

Кыргызский Русский
Камсыздандырылган мүлккө укук таламында камсыздандыруу келишими түзүлгөн жактан башка жакка өткөндө жана бул келишим боюнча укуктар менен милдеттер мүлккө укук өткөн жакка өтөт, буга менчик укугунан баш тарткан (эки жүз сексенинчи берене) жана бул Кодекст При передаче прав на застрахованное имущество лицом, в интересах которого договор страхования был заключен, к другому лицу, права и обязанности по этому договору, должны быть отнесены к человеку, который получил право, чтобы поддержать

Примеры переводов: сексенинчи

Кыргызский Английский
Камсыздандырылган мүлккө укук таламында камсыздандыруу келишими түзүлгөн жактан башка жакка өткөндө жана бул келишим боюнча укуктар менен милдеттер мүлккө укук өткөн жакка өтөт, буга менчик укугунан баш тарткан (эки жүз сексенинчи берене) жана бул Кодекст Upon assignment of rights to insured property by the person in whose interests the contract of insurance was entered into, to another person, the rights and obligations under this contract shall be assigned to the person who had received the right to prop

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: