Меню
Эл-Сөздүк

себүү

и. д. от сеп- IV
сеяние, брызгание;
суу себүү брызгание водой.

себүү

 • spatters
 • splatter
 • sprinkle
 • sprinkled
 • sprinkling
 • sputter
 • себүү

  сеп этишинин кыймыл атоочу.

  Примеры переводов: себүү

  Кыргызский Русский
  көбөйтүү, сактоо максаттарында аны өндүрүүнүн, кайра өндүрүүнүн, себүү абалына жеткирүүнүн натыйжасында илим-билимдин жалпы белгилүү деңгээлинин бир бөлүгү болуп калган; - Который стал частью общеизвестного уровня знаний в результате его производства, воспроизводства, сев за умножения, хранение в целях, упомянутых выше;
  Көргөзмө учурунда канаттууларды багуу жана тоют өндүрүү тармактарын өнүктүрүү, жердин түшүмдүүлүгүн жогорулатуу жана топуракты нөлдүк ыкма менен себүү темалары боюнча тематикалык семинарлар өткөрүлөт. Ряд учебных семинаров по птицы, кормов, управления плодородием почвы и нулевой обработки почвы методов выращивания будет проводиться во время выставки.

  Примеры переводов: себүү

  Кыргызский Английский
  көбөйтүү, сактоо максаттарында аны өндүрүүнүн, кайра өндүрүүнүн, себүү абалына жеткирүүнүн натыйжасында илим-билимдин жалпы белгилүү деңгээлинин бир бөлүгү болуп калган; - which became a part of generally known level of knowledge in the result of its production, reproduction, sowing for multiplication, storage for the purposes mentioned above;
  Көргөзмө учурунда канаттууларды багуу жана тоют өндүрүү тармактарын өнүктүрүү, жердин түшүмдүүлүгүн жогорулатуу жана топуракты нөлдүк ыкма менен себүү темалары боюнча тематикалык семинарлар өткөрүлөт. A number of training seminars on poultry, feed, soil fertility management, and no-till methods of cultivation will be conducted during the exhibition.

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: