Меню
Эл-Сөздүк

саясий

ар.
политический;
саясий окуу политучёба;
саясий-тарбия жумуштары политико-воспитательная работа;
саясий бюро политбюро;
массалык-саясий жумуштар политико-массовая работа;
саясий-идеялык идейно-политический;
саясий бөлүм политотдел;
саясий жетекчи воен. политрук;
саясий укук политические права;
саясий кыраакылык политическая бдительность.

саясий

саясий (саясы эмес)
саясий система
саясий социалдаштыруу
саясий социология
саясий союздар
саясий стратегия жана
тактика
саясий сыйынт
саясий азчылыктар
укугу
саясий амал
саясий барал
саясий баш паана
саясий демократия
саясий дөөлөттөр
саясий жаңычылдык
саясий жетекчи
саясий жүз (имидж)
саясий жүрүм-турум
саясий каада
саясий каада-салт
саясий кагылыш
саясий кайдыгерлик
саясий качкын
саясий козголуу
саясий кылмыш
саясий лирика
саясий маданият
саясий мамилелер
саясий манипуляция
саясий маркетинг
саясий мейкиндик
саясий модернизация
саясий ой жүгүртүү
саясий ойлом
саясий өрүш
саясий партия
саясий платформа
саясий плюрализм
саясий программа
саясий процесс
саясий психология
саясий рынок
саясий таламдар
саясий тартип
саясий тобокелдик
саясий төңкөрүш
саясий түзүлүш
саясий турмуш
саясий туткун
саясий уюм
саясий четтетүү
саясий чечим
саясий чөйрө
саясий экономия
саясий эркиндик
саясий этика
саясий этикет
Основные характеристики
Часть речиИмя существительное
Ед. числосаясий
Множ. числосаясийлер
Склонение по падежам - "саясий"
Ед. число
ПадежиЕд. число
Именительный Кто?, Что?саясий
Родительный Чей?саясийдин
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?саясийге
Винительный Кого?, Что?саясийди
Местный Где?, У кого?саясийде
Исходный Где?, У кого?саясийден
Множ. число
ПадежиМнож. число
Именительный Кто?, Что?саясийлер
Родительный Чьи?саясийлердин
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?саясийлерге
Винительный Кого?, Что?саясийлерди
Местный Где?, У кого?саясийлерде
Исходный Откуда?, От кого?саясийлерден

Примеры переводов: саясий

Кыргызский Русский
Бул негизги саясий институт. Это фундаментальная политическим институтом.
диний негизде саясий партияларды түзүү Создание политических партий на религиозной основе.
Төмөнкү саясий кырдаалга көз чаптырып көрөлү. Возьмем следующую политическую ситуацию.
Мындай шартка кандай саясий мекемелер ылайыктуу? Какие политические институты ,, затем подходят для такого состояния?
Аялдардын саясий укуктары тууралуу Конвенция (1952); Конвенция о политических правах женщин (1952);
Себеби ар бир саясий кыймыл опурталдуу болушу мүмкүн. Для любого политического движения может быть опасным.
- өз ыйгарым укуктарын токтоткон саясий мамлекеттик кызматчылар. #ИМЯ?
Диний уюмдар саясий максаттарды жана милдеттерди көздөбөшү керек; Религиозные организации не преследуют политические цели и задачи;
Башкаруу персоналын эч кандай саясий таңдоолор болушу мумкун эмес. Там не должно быть никаких политических отбор персонала управления.
Ушул Мыйзам саясий муниципалдык кызмат адамдарынын ишин жөнгө салбайт. Настоящий Закон не регулирует деятельность политических муниципальных служащих.
Муниципалдык кызмат орундары саясий жана административдик деп бөлүнөт. Муниципальные должности подразделяются на политические и административные.
Демек, саясий иш-чаралар боюнча ар дайым жалпы келишпестиктер боло берет. Поэтому, будет вообще разногласия по поводу политики.
Бирок кандай саясий мекемелер талап кылынары тууралуу эч нерсе айтыла элек. Ничего не было сказано о том, какие институты они должны быть.
Ал эми өкмөт инфляция иш-чарасын колдоно алса, анда бул негизги саясий көйгөй. И это является одним из основных политических проблем, если правительство может раздуть.
Коомдорду айырмалап турган дагы бир өзгөчөлүк алардын саясий жактан бөлүнүшү. Один особенно ясно, каким образом можно отличить общества является их политического отделения.
Азыркы мезгилде инфляция саясий жашоодо жана шарттарда зор мааниге ээ кубулуш. Инфляция сегодня является, пожалуй, самым важным явлением в политической жизни и политических условиях.
Ал саясий себептерден улам элге көбүрөөк салык сала албайт же салууну каалабайт. И он не хочет, чтобы налоговые больше, или по политическим причинам он просто не может облагать налогом более.

Примеры переводов: саясий

Кыргызский Английский
Бул негизги саясий институт. This is the fundamental political institution.
диний негизде саясий партияларды түзүү establishment of political parties on a religious basis.
Төмөнкү саясий кырдаалга көз чаптырып көрөлү. Let us take the following political situation.
Мындай шартка кандай саясий мекемелер ылайыктуу? What political institutions,, then are appropriate for such a condition?
Аялдардын саясий укуктары тууралуу Конвенция (1952); The Convention on the Political Rights of Women (1952);
Себеби ар бир саясий кыймыл опурталдуу болушу мүмкүн. For any political movement can be dangerous.
- өз ыйгарым укуктарын токтоткон саясий мамлекеттик кызматчылар. - political civil servants with terminated authority.
Диний уюмдар саясий максаттарды жана милдеттерди көздөбөшү керек; Religious organizations shall not pursue political goals and tasks;
Башкаруу персоналын эч кандай саясий таңдоолор болушу мумкун эмес. There should be no political selection of management staff.
Ушул Мыйзам саясий муниципалдык кызмат адамдарынын ишин жөнгө салбайт. This Law does not regulate the activity of political municipal officials.
Муниципалдык кызмат орундары саясий жана административдик деп бөлүнөт. Municipal positions are subdivided into political and administrative ones.
Демек, саясий иш-чаралар боюнча ар дайым жалпы келишпестиктер боло берет. Therefore, there will be general disagreement about policies.
Бирок кандай саясий мекемелер талап кылынары тууралуу эч нерсе айтыла элек. Nothing has been said about what kinds of institutions these should be.
Ал эми өкмөт инфляция иш-чарасын колдоно алса, анда бул негизги саясий көйгөй. And it is a fundamental political problem if the government can inflate.
Коомдорду айырмалап турган дагы бир өзгөчөлүк алардын саясий жактан бөлүнүшү. One particularly clear way in which societies may be distinguished is by their political separation.
Азыркы мезгилде инфляция саясий жашоодо жана шарттарда зор мааниге ээ кубулуш. Inflation today is probably the most important phenomenon in political life and political conditions.
Ал саясий себептерден улам элге көбүрөөк салык сала албайт же салууну каалабайт. And it doesn’t want to tax more, or for political reasons it simply cannot tax more.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: