Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: сатылуучу

Кыргызский Русский
Комиссионер тарабынан сатылуучу мүлктүн наркы Цена за продажу имущества путем комиссионера
Натыйжада, мурун сыртка сатылуучу нерселердин айрымдарынын баасын кымбаттатат. Это приведет к повышению цен на некоторые вещи, которые ранее вывезенных.
Эгерде мыйзамда башкасы белгиленбесе, комиссионер тарабынан сатылуучу мүлктүн наркы комитент менен макулдашуу боюнча аныкталат. Цена за имущество продается комиссионером определяются договором с доверителем, если иное не установлено законодательством.
Коммерциялык банктын иши, ал өзүнө аралыкта орнотулган жабдууларды орнотуу жана карттарды сатылуучу товарларга, иштерге, кызмат көрсөтүүлөргө төлөө, соода түйүндөрү менен эсептешүүлөрдү камсыз кылуу жана/же карт ээлерине нак акча каражаттарын берүү каражаты катары кабыл алуу жагында соода-тейлөө ишканалары менен келишимдик мамилелерди камтыйт. Деятельность коммерческого банка, включающая в себя договорные отношения с ТСП по установке периферийных устройств и приему карт в качестве средства платежа за реализуемые товары, работы, услуги, обеспечение расчетов с ТСП и/или выдача налично-денежных средств держателям карт.

Примеры переводов: сатылуучу

Кыргызский Английский
Комиссионер тарабынан сатылуучу мүлктүн наркы Price for the Property Being Sold by the Commission Agent
Натыйжада, мурун сыртка сатылуучу нерселердин айрымдарынын баасын кымбаттатат. This will bring about higher prices for some things which previously were exported.
Эгерде мыйзамда башкасы белгиленбесе, комиссионер тарабынан сатылуучу мүлктүн наркы комитент менен макулдашуу боюнча аныкталат. Price for the property being sold by the commission agent shall be determined by the contract with the principal, unless otherwise established by the legislation.
Коммерциялык банктын иши, ал өзүнө аралыкта орнотулган жабдууларды орнотуу жана карттарды сатылуучу товарларга, иштерге, кызмат көрсөтүүлөргө төлөө, соода түйүндөрү менен эсептешүүлөрдү камсыз кылуу жана/же карт ээлерине нак акча каражаттарын берүү каражаты катары кабыл алуу жагында соода-тейлөө ишканалары менен келишимдик мамилелерди камтыйт.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: