Меню
Эл-Сөздүк

аталгы

1. топорик с вогнутым лезвием (инструмент седельного мастера);
2. род примитивной мутовки (употребляемой при процеживании бузы).

аталгы

зат. 1. Ич жаккы мизи жарым тегерек формада келген, көбүнчө ээр чабууда, аяк чабууда ж. б. колдонулуучу керки, аспап.
2. Бозо сүзүүдө колдонулуучу башына бир укумдай жыгач туурасынан ашталган таякча.

Примеры переводов: аталгы

Кыргызский Русский
Албетте, бул көңүлгө жагарлык аталгы болгон эмес. Этот термин не был хорошим.
Ал эми социалисттик мамлекеттерде der Führer же жолбашчы деген аталгы кеңири белгилүү аталгылардын бири. Но в странах, в которых социализм преобладает термин, дер фюрер, лидер, очень хорошо известна.
Ошондон бери, калктын саны бир кыйла жогорулап кетип, “демографиялык ташкын” деген дагы бир ойго жатпаган аталгы жаралган. С тех пор, произошло значительное увеличение численности населения, для которых был изобретен глупый термин "демографический взрыв".
Үстүбүздөгү кылымдын (XX) акыркы он жылдыгында Гаага шаарындагы Тынчтык конференциясы “мода” болуп турганда, “банктардын согушу” деп аталган бул аталгы эл арасына кеңири жайылып кеткен. Тем не менее, это выражение, "война банков", был самым популярным в течение первого десятилетия настоящего [двадцатого] века, когда мирная конференция в Гааге была в моде.

Примеры переводов: аталгы

Кыргызский Английский
Албетте, бул көңүлгө жагарлык аталгы болгон эмес. This term was not a good one.
Ал эми социалисттик мамлекеттерде der Führer же жолбашчы деген аталгы кеңири белгилүү аталгылардын бири. But in the countries in which socialism prevails the term, der Fuhrer, the leader, is very well known.
Ошондон бери, калктын саны бир кыйла жогорулап кетип, “демографиялык ташкын” деген дагы бир ойго жатпаган аталгы жаралган. Since then, there has taken place a tremendous increase in population, for which the silly term “population explosion” was invented.
Үстүбүздөгү кылымдын (XX) акыркы он жылдыгында Гаага шаарындагы Тынчтык конференциясы “мода” болуп турганда, “банктардын согушу” деп аталган бул аталгы эл арасына кеңири жайылып кеткен. Nevertheless, this expression, “the war of the banks,” was most popular during the first decade of the present [20th] century when the Peace Conference at the Hague was in vogue.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: