Меню
Эл-Сөздүк

алыскы

далёкий, дальний;
алыскысын найзалап, албарс кылыч колунда фольк. тех, что дальше, он разит копьём, (и) булатный меч у него в руке.

алыскы

 • faraway
 • far-off
 • long-distance
 • алыскы

  distant [‘дистэнт];
  far [фаа];
  remote [ри’моут]

  алыскы

  сын.. 1. Ыраактагы, алыс жердеги. Алыскы арча арасынан Күкүк үнүн чыгарат (Бөкөнбаев). Салыктын айлы бүрсүгүнү алыскы жайлоого, Суусамырга көчмөк (Каимов).
  2. Кыйыр, жакын эмес. Алыскымкыйыр тууганым («Семетей»).
  Основные характеристики
  Часть речиИмя существительное
  Ед. числоалыскы
  Множ. числоалыскылар
  Синонимы
  ыраакы
  Антонимы
  жакынкы
  Склонение по падежам - "алыскы"
  Ед. число
  ПадежиЕд. число
  Именительный Кто?, Что?алыскы
  Родительный Чей?алыскынын
  Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?алыскыга
  Винительный Кого?, Что?алыскыны
  Местный Где?, У кого?алыскыда
  Исходный Где?, У кого?алыскыдан
  Множ. число
  ПадежиМнож. число
  Именительный Кто?, Что?алыскылар
  Родительный Чьи?алыскылардын
  Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?алыскыларга
  Винительный Кого?, Что?алыскыларды
  Местный Где?, У кого?алыскыларда
  Исходный Откуда?, От кого?алыскылардан

  Примеры переводов: алыскы

  Кыргызский Русский
  Өзгөчө алыскы региондордо сапаттуу тейлөөнү өнүктүрүү өтө татаал деген пикирди түзөт. Казалось бы, очень трудно установить необходимое качество услуг, особенно в отдаленных районах.
  КМШ өлкөлөрү менен товар жүгүртүү 526,2 млн. АКШ долларын түзүү менен 11,3 пайызга, ал эми алыскы чет өлкөлөр менен 598,6 млн. АКШ долларын түзүү менен 43,2 пайызга өскөн. Товарооборот со странами СНГ увеличился на 11,3 процента сделав US $ 526 200 000, а со странами дальнего зарубежья он увеличился на 43,2 процента, составив US $ 598 600 000.
  Дүйнөнүн эң алыскы булуң-бурчунда кызмат кылган волонтёрлор да Кошмо Штаттардагы үй-бүлөсү жана достору менен электрондук почта, скайп, тексттик кабар жөнөтүү аркылуу байланыша алат. Они электронной почте, Skype, блог, текст и чириканье, и добровольцы, которые служат в самых отдаленных частях мира могут общаться с семьей и друзьями в Соединенных Штатах.
  Тынчтык корпусунун волонтёрлору башка өлкөлөрдүн өтүнүчү боюнча, өнүгүп келе жаткан дүйнөнүн алыскы кыштактары менен жаңы пайда болгон шаарларындагы элдер менен чогуу жашап, иштеп, алардын өнүгүп- өсүүсүнө жардам беришет. волонтеры Корпуса мира работают по просьбе других стран, чтобы помочь разработать более эффективные возможности! для своего народа, живет и работает с piople в отдаленных деревнях и растущего города in.The развивающихся странах.
  Бул бир жагынан никарагуанын элет жериндеги экинчи эле күн болсо, бир жагынан абдан маанилүү учур болчу, анткени никарагуанын алыскы мектебине бир чет элдик келип, андагы 40 бала өмүрүндө биринчи жолу чет элдик адамды көрүштү. С одной стороны, это было просто еще один день в Никарагуа местности; С другой стороны, это был важный момент, на следующий день незнакомец прибыл в отдаленной Никарагуанской школьном и 40 детей встретил иностранца в первый раз в своей жизни.
  Экспорттук операциялардын көбөйүүсү товарларды эки эседен көбүрөөккө же 182,4 млн АКШ долларына алыскы чет өлкөлөргө берүүнүн эсебинен жүргөн, ушуну менен катар эле КМШ өлкөлөрүнө экспорттун көлөмү анчалык олуттуу эмес - 1,7 пайызга же 2,4 млн. АКШ доллар Повышение экспортных операций произошло за счет роста поставок продукции в страны дальнего зарубежья более чем в два раза или на $ 182 400 000, наряду с этим объем экспорта в страны СНГ увеличился незначительно - на 1,7 процента, или на $ 2,4 млн долларов
  Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана азык-түлүк министрлигине жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен макулдашуу боюнча алыскы жайыттарды жарандарга жана мал чарба багытындагы чарба жүргүзүүчү субъекттерге арендага берүүнү тескөө укугу; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кыргызской Республики с правом ведения, по согласованию с местными государственными администрациями, привод выключения пастбища для их передачи аренды гражданами и хозяйствующими субъектами, участвующими в

  Примеры переводов: алыскы

  Кыргызский Английский
  Өзгөчө алыскы региондордо сапаттуу тейлөөнү өнүктүрүү өтө татаал деген пикирди түзөт. It seems to be very difficult to establish the necessary quality of services, especially in remote areas.
  КМШ өлкөлөрү менен товар жүгүртүү 526,2 млн. АКШ долларын түзүү менен 11,3 пайызга, ал эми алыскы чет өлкөлөр менен 598,6 млн. АКШ долларын түзүү менен 43,2 пайызга өскөн. Trade turnover with CIS countries increased by 11.3 percent having made US$ 526.2 million, and with non-CIS countries it increased by 43.2 percent, having made US$ 598.6 million.
  Дүйнөнүн эң алыскы булуң-бурчунда кызмат кылган волонтёрлор да Кошмо Штаттардагы үй-бүлөсү жана достору менен электрондук почта, скайп, тексттик кабар жөнөтүү аркылуу байланыша алат. They e-mail, Skype, blog, text and tweet, and volunteers who serve in some of the remotest parts of the world can communicate with family and friends in the United States.
  Тынчтык корпусунун волонтёрлору башка өлкөлөрдүн өтүнүчү боюнча, өнүгүп келе жаткан дүйнөнүн алыскы кыштактары менен жаңы пайда болгон шаарларындагы элдер менен чогуу жашап, иштеп, алардын өнүгүп- өсүүсүнө жардам беришет. Peace Corps volunteers work at the request of other countries to help develop better opportunities! for their people, living and working with piople in remote villages and burgeoning cities in.the developing world.
  Бул бир жагынан никарагуанын элет жериндеги экинчи эле күн болсо, бир жагынан абдан маанилүү учур болчу, анткени никарагуанын алыскы мектебине бир чет элдик келип, андагы 40 бала өмүрүндө биринчи жолу чет элдик адамды көрүштү. On one hand, it was just another day in the Nicaraguan countryside; on the other hand, it was an important moment, the day a stranger had arrived in a remote Nicaraguan schoolhouse, and 40 children had met a foreigner for the first time in their lives.
  Экспорттук операциялардын көбөйүүсү товарларды эки эседен көбүрөөккө же 182,4 млн АКШ долларына алыскы чет өлкөлөргө берүүнүн эсебинен жүргөн, ушуну менен катар эле КМШ өлкөлөрүнө экспорттун көлөмү анчалык олуттуу эмес - 1,7 пайызга же 2,4 млн. АКШ доллар Increase of export operations occurred due to growth of goods supply to non-CIS countries by more than twice or by US$ 182.4 million, alongside with this the export volume to CIS countries increased insignificantly - by 1.7 percent or by US$ 2.4 million.
  Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана азык-түлүк министрлигине жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен макулдашуу боюнча алыскы жайыттарды жарандарга жана мал чарба багытындагы чарба жүргүзүүчү субъекттерге арендага берүүнү тескөө укугу; the Ministry of Agriculture and Food of the Kyrgyz Republic with the right to manage, on coordination with the local state administrations, the drive-off pastures for their transfer to lease by citizens and economic units involved in animal breeding;

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: