Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: алып салуу

Кыргызский Русский
жөнөтүүнү алып салуу . Отменить отправить?
көчүрүүнү алып салуу . Отмена загрузки.
Эскертүүлөрдү алып салуу. Снятие оговорки.
берүүүнү алып салуу керекпи? Отменить загрузку?
баяндамасы алып салуу үзүлдү удаление доклад прерывает
көчүрүүнү алып салуу керекпи? Отменить загрузку?
баарын SIM-картадан алып салуу . Отменить все из SIM.
(кызыл көздөр дефектисин алып салуу) [Уменьшение эффекта красных глаз]
дефектти / кызыл көздөрдү алып салуу Добавить дефектов / снижение эффекта красных глаз
бардык кайра даректешүүлөрдү алып салуу . Отменить все переадресации.
Сыйлык берүүгө ачык убада кылууну алып салуу Отмена публичного обещания премии
Ачык конкурстун шарттарын өзгөртүү жана алып салуу Чередование Требования и отмена публичного конкурса
окугандыгы туурасында баяндамату жөнөтүүнү алып салуу . Отменить отправить отчет о прочтении.
Комитенттин Комиссия Агенттигинин Келишимин алып салуусу Отмена договора поручения комиссии Принципалом
Алып салуу үчүн Yes басыңыз, же аны күтүү абалында сактоо үчүн No басыңыз . Нажмите Да, чтобы отменить или Нет, чтобы сохранить его в фоновом режиме.
Комиссионерге берген тапшырмасын комитент каалаган убакта алып салууга укуктуу. Принципал может отменить поручение, данное комиссионеру в любое время.
Айрым божомолдорду алып салуу үчүн купондо анын оң жагындагы «x» белгичесин басыш керек. Индивидуальные прогнозы могут быть удалены с помощью нажатия непосредственно на купон значок «X» на правой стороне.
NOKIA, БУЛ ДОКУМЕНТКЕ АЛДЫН АЛА МААЛЫМДООСУЗ ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖЕ АЛЫП САЛУУ УКУГУН САКТАЙТ. NOKIA ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЕНИЯ В ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
- эстелик белгилерди жана баалуу белектерди тапшыруу; - мурда салынган тартип жазасын алып салуу; - Присвоении почетных знаков и ценных подарков; - Ремиссия дисциплинарных мер, принятым ранее;
Мында ал чыгарманын мурда даярдалган нускаларын өзүнүн эсебинен жүгүртүүдөн алып салууга укуктуу. В этом случае он имеет право отозвать ранее выданные экземпляры произведения из обращения за свой счет.

Примеры переводов: алып салуу

Кыргызский Английский
жөнөтүүнү алып салуу . Cancel send?
көчүрүүнү алып салуу . Cancelling download .
Эскертүүлөрдү алып салуу. Withdrawal of reservation.
берүүүнү алып салуу керекпи? Cancel uploading?
баяндамасы алып салуу үзүлдү removing the report aborts
көчүрүүнү алып салуу керекпи? Cancel download?
баарын SIM-картадан алып салуу . Cancel all from SIM .
(кызыл көздөр дефектисин алып салуу) [Redeye reduction]
дефектти / кызыл көздөрдү алып салуу Add defect/redeye reduction
бардык кайра даректешүүлөрдү алып салуу . Cancel all diverts .
Сыйлык берүүгө ачык убада кылууну алып салуу Cancellation of a Public Promise of Award
Ачык конкурстун шарттарын өзгөртүү жана алып салуу Alternation of Requirements and Cancellation of Public Competition
окугандыгы туурасында баяндамату жөнөтүүнү алып салуу . Cancel send read report .
Комитенттин Комиссия Агенттигинин Келишимин алып салуусу Cancellation of the Contract of Commission Agency by the Principal
Алып салуу үчүн Yes басыңыз, же аны күтүү абалында сактоо үчүн No басыңыз . Press Yes to cancel or No to keep it in the background.
Комиссионерге берген тапшырмасын комитент каалаган убакта алып салууга укуктуу. The principal may cancel the commission given to the commission agent at any time.
Айрым божомолдорду алып салуу үчүн купондо анын оң жагындагы «x» белгичесин басыш керек. Individual forecasts can be removed by clicking directly on the coupon icon «x» on the right side.
NOKIA, БУЛ ДОКУМЕНТКЕ АЛДЫН АЛА МААЛЫМДООСУЗ ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖЕ АЛЫП САЛУУ УКУГУН САКТАЙТ. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.
- эстелик белгилерди жана баалуу белектерди тапшыруу; - мурда салынган тартип жазасын алып салуу; - conferring honorary badges and valuable gifts; - remission of a disciplinary action taken earlier;
Мында ал чыгарманын мурда даярдалган нускаларын өзүнүн эсебинен жүгүртүүдөн алып салууга укуктуу. In this case he shall be entitled to withdraw previously issued copies of the work from circulation at his own expense.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: