Меню
Эл-Сөздүк

алдын ала

 • preparatorily
 • preprogrammed
 • алдын ала

  beforehand [би’фоохэнд];
  previously [‘приивйэсли]

  Примеры переводов: алдын ала

  Кыргызский Русский
  Алдын ала көрүү предварительный просмотр
  Алдын ала каттоо Предварительная регистрация
  Алдын ала текшерүү Предварительное обследование
  Алдын ала чектин тили Prereceipt язык
  Документти алдын ала кароо Предварительный документ
  Алдын ала чекти басып чыгаруу Печать предварительное получение
  Алдын ала ээлөө талап кылынат Требуется предварительная бронь
  Кинону алдын ала көрүү сайттар. Фильм изображение Сайты.
  Алдын ала ээлеп коюшум керекпи? Нужно ли заранее резервировать?
  Алдын ала тескеме көрсөткүчтөрү настройки Advance
  Алдын ала чекти басып чыгаруу катасы: Prereceipt опечатка:
  Алдын ала чекти басып чыгаруу керекпи? Печать предварительное получение?
  Алдын ала орун ээлеп коюшубуз керекпи? Нужно ли нам забронировать заранее?
  Алдын ала экспертиза жүргүзүү үчүн алым төлөнөт. Сбор уплачивается за выполнение предварительной экспертизы.
  Бул ККМ-да алдын ала чекти басып чыгарууга болбойт Невозможно печатать prereceipt на этом СКК
  Ойлоп табууга алдын ала патент, патент берүүгө өтүнмө Заявка на выдачу патента на изобретение
  9) жалган маалыматты алдын ала билип туруп жарыялоого. 9. был открыт для публики заведомо ложной информации;
  Ойлоп табууга өтүнмөнү алдын ала калысбаадан өткөрүү Предварительная экспертиза заявки на изобретение
  Өнөр жай үлгүсүнө алдын ала патент, патент берүүгө өтүнмө Заявка на выдачу патента на промышленный образец
  Ойлоп табылган нерсенин алдын ала экспертизадан өткөрүлүшү. Предварительная экспертиза заявки на изобретение

  Примеры переводов: алдын ала

  Кыргызский Английский
  Алдын ала көрүү Preview
  Алдын ала каттоо Preliminary registration
  Алдын ала текшерүү Preliminary Examination
  Алдын ала чектин тили Prereceipt language
  Документти алдын ала кароо Preview document
  Алдын ала чекти басып чыгаруу Print preliminary receipt
  Алдын ала ээлөө талап кылынат Reservation is required
  Кинону алдын ала көрүү сайттар. Movie Preview Sites.
  Алдын ала ээлеп коюшум керекпи? Do I need to reserve in advance?
  Алдын ала тескеме көрсөткүчтөрү Advance settings
  Алдын ала чекти басып чыгаруу катасы: Prereceipt printing error:
  Алдын ала чекти басып чыгаруу керекпи? Print preliminary receipt?
  Алдын ала орун ээлеп коюшубуз керекпи? Do we need to make a reservation?
  Алдын ала экспертиза жүргүзүү үчүн алым төлөнөт. The fee shall be paid for execution of preliminary examination.
  Бул ККМ-да алдын ала чекти басып чыгарууга болбойт Cannot print prereceipt on this CCM
  Ойлоп табууга алдын ала патент, патент берүүгө өтүнмө Application for the grant of a patent for an invention
  9) жалган маалыматты алдын ала билип туруп жарыялоого. 9. lay open to the public knowingly false information;
  Ойлоп табууга өтүнмөнү алдын ала калысбаадан өткөрүү Preliminary examination of the application for an invention
  Өнөр жай үлгүсүнө алдын ала патент, патент берүүгө өтүнмө Application for the grant of a patent for an industrial design
  Ойлоп табылган нерсенин алдын ала экспертизадан өткөрүлүшү. Preliminary Examination of the Application for an Invention

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: