Меню
Эл-Сөздүк

айлык акы

заработная оплата

Примеры переводов: айлык акы

Кыргызский Русский
Мамлекеттик кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн бирдиктүү тутуму кызматтык айлык акыдан жана үстөк акыдан турган эмгек акыны караштырат. Единая система вознаграждения государственных служащих предусматривает оплату, состоящей из должностного оклада и бонусов.
Мындай абалдын себеби болуп, биздин пикирибиз боюнча, мамлекет жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан мектепке көңүл бурулбаганы, педагогдордун айлык акысынын аздыгы эсептелет. Все это отражает пренебрежение школ со стороны государственных и местных органов самоуправления и низкой зарплаты учителей.
Аялдар жана алардын үй-бүлөсү экономикалык максатты көздөйт жана алар (аялдар) дээрлик жогорку кызмат орундарын ээлесе, айлык акысы жогору же эл аралык агенттиктер тарабынан долбоорлорду аткарууга тартылган болсо, төрөт алдындагы жана төрөттөн кийинки өрг Женщины и их семьи руководствуются экономической целесообразностью и идти на значительном сокращении дородового и отпуска после доставки в ситуациях, когда они (женщины) имеют достаточно высокие позиции, имеют высокую зарплату или участвует в международно

Примеры переводов: айлык акы

Кыргызский Английский
Мамлекеттик кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн бирдиктүү тутуму кызматтык айлык акыдан жана үстөк акыдан турган эмгек акыны караштырат. The uniform system of remuneration of civil servants provides for a pay consisting of official salary and bonuses.
Мындай абалдын себеби болуп, биздин пикирибиз боюнча, мамлекет жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан мектепке көңүл бурулбаганы, педагогдордун айлык акысынын аздыгы эсептелет. This all reflects the neglect of schools by state and local self-governance bodies and the low salaries of teachers.
Аялдар жана алардын үй-бүлөсү экономикалык максатты көздөйт жана алар (аялдар) дээрлик жогорку кызмат орундарын ээлесе, айлык акысы жогору же эл аралык агенттиктер тарабынан долбоорлорду аткарууга тартылган болсо, төрөт алдындагы жана төрөттөн кийинки өрг Women and their families are guided by the economic expediency and go for significant reduction of pre-delivery and post delivery leave in the situations when they (women) hold rather high positions, have high salary or involved by the international organ

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: