Меню
Эл-Сөздүк

Активдүү эсептер

Счета бухгалтерского учета, на которых учитываются средства организаций. Они содержат показатели наличия, состава и размещения средств. На активных счетах увеличение средств записывается по дебету, а уменьшение – по кредиту. Дебетовое сальдо показывается в активе баланса.

Активдүү эсептер

Уюмдардын каражаттары эске алынган бухгалтердик эсепке алуу эсептери. Алар өзүндө каражаттардын бар экендигинин, курамынын жана жайгаштырылышынын көрсөткүчтөрүн камтыйт. Активдүү эсептерде каражаттардын көбөйүүсү дебет боюнча, ал эми азаюусу
– кредит боюнча жазылат. Дебеттик сальдо баланс активинде көрсөтүлөт.

Примеры переводов: Активдүү эсептер

Кыргызский Русский
Уюмдардын каражаттары эске алынган бухгалтердик эсепке алуу эсептери. Алар өзүндө каражаттардын бар экендигинин, курамынын жана жайгаштырылышынын көрсөткүчтөрүн камтыйт. Активдүү эсептерде каражаттардын көбөйүүсү дебет боюнча, ал эми азаюусу
– кредит боюнча жазылат. Дебеттик сальдо баланс активинде көрсөтүлөт.
Счета бухгалтерского учета, на которых учитываются средства организаций. Они содержат показатели наличия, состава и размещения средств. На активных счетах увеличение средств записывается по дебету, а уменьшение – по кредиту. Дебетовое сальдо показывается в активе баланса.

Примеры переводов: Активдүү эсептер

Кыргызский Английский
Уюмдардын каражаттары эске алынган бухгалтердик эсепке алуу эсептери. Алар өзүндө каражаттардын бар экендигинин, курамынын жана жайгаштырылышынын көрсөткүчтөрүн камтыйт. Активдүү эсептерде каражаттардын көбөйүүсү дебет боюнча, ал эми азаюусу
– кредит боюнча жазылат. Дебеттик сальдо баланс активинде көрсөтүлөт.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: