Меню
Эл-Сөздүк

amazing

[э‘мэйзиң]
abj. таң каларлык

Примеры переводов: amazing

Английский Русский
When you consider that digital technology is at its heart simply a way to convert movies to a string of ones and zeros, it’s both shocking and amazing to see how it has changed the way movies are made, the stories they tell, where they’re shown, how much Если учесть, что цифровая технология по своей сути просто способ конвертировать фильмы в строку единиц и нулей, это как шокирующие и удивительно видеть, как он изменил способ фильмы сделаны, истории говорят, где они показали, насколько

Примеры переводов: amazing

Английский Кыргызский
When you consider that digital technology is at its heart simply a way to convert movies to a string of ones and zeros, it’s both shocking and amazing to see how it has changed the way movies are made, the stories they tell, where they’re shown, how much Цифралык технологиялар маңызы боюнча фильмдерди жөнөкөй эле цифрага айландыруу дей турган болсок, мунун өзү фильм тартууну, фильмде баяндалган окуяларды, алардын элге көрсөтүлүшүн, алардын баасын жана көрүүчүлөрүн кандай өзгөртөрүн көрүүнүн өзү эле бир жа

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: