Меню
Эл-Сөздүк

also

[‘оолсоу]
adv.
1. да, дагы;
2. мындан тышкары; анын үстүнө

Примеры переводов: also

Английский Русский
I also agree with you. Я также согласен с вами.
Affleck has also been busy. Аффлек также был занят.
She also had 39 teddy bears. Она также имела 39 плюшевых медведей.
You are also the breaker of our hearts. Вы также выключатель наших сердцах.
He is also an award-winning playwright. Он также является наградами драматург.
Cash transfers inflow was also registered. Приток денежных трансфертов также зарегистрирован.
He shall also have a right for remuneration. Он также имеет право на вознаграждение.
We are also victims of our own imperfection. Мы также являются жертвами нашей собственной несовершенства.
He also has generally backed free trade treaties. Он также в целом поддерживал договоры о свободной торговле.
Rules of this Article shall also apply to legacy. Правила настоящей статьи применяются также к наследию.
But at the same time the coefficient also changes. Но в то же время коэффициент также изменяется.
Politics also greatly endangered the tasks at hand. Политика также сильно угрозой задачи под рукой.
We also recommend to load so-called Internet filter. Мы также рекомендуем, чтобы загрузить так называемый Интернет фильтр.
Then Father who is in the heavens may also forgive you. Тогда отец, который на небесах может простит и вам.
And she referred me to an orthopedic surgeon, also free. И она направила меня к хирургу-ортопеду, тоже бесплатно.
The need for more Kingdom proclaimers is also great today. Потребность в большем количестве возвещателей Царства также отлично сегодня.
Claims for compensation of damage shall be also filed to it. Иски о возмещении ущерба должен быть также поданы к нему.
Photo captions also have a different purpose from headlines. Подписи к фотографиям также другую цель от заголовков.
Bet what it may, the argument itself is also self-defeating. Bet, что он может, сам аргумент также обречена на провал.

Примеры переводов: also

Английский Кыргызский
I also agree with you. Силердин бул оюңарга мен да кошулам.
Affleck has also been busy. Аффлек да бош эмес болчу.
She also had 39 teddy bears. Анын дагы 39 жумшак оюнчугу бар эле.
You are also the breaker of our hearts. Анан дагы Сен биздин жүрөктөрүбүздү жаралоочусуң.
He is also an award-winning playwright. Ошондой эле көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон драматург.
Cash transfers inflow was also registered. Акча которуулардын агып келишинин көбөйгөндүгү катталган.
He shall also have a right for remuneration. Ал ошондой эле сый акы алууга да укуктуу.
We are also victims of our own imperfection. Биз өзүбүздүн жеткилеңсиз дилибизден улам да кыйналып келебиз
He also has generally backed free trade treaties. Ал адатта эркин соода келишимдерин да колдойт.
Rules of this Article shall also apply to legacy. Ушул берененин эрежелери керээздик баш тартууга да карата колдонулат.
But at the same time the coefficient also changes. Бирок ошол эле убакта коэффициенти да өзгөрөт.
Politics also greatly endangered the tasks at hand. Саясат да алдыдагы милдеттерге аткарылбачудай чоң коркунучтарды жаратты.
We also recommend to load so-called Internet filter. Ошондой эле Интернет-чыпка орнотуп алганыңар оң.
Then Father who is in the heavens may also forgive you. Ошондо асмандагы Атаңар да силердин каталарыңарды кечирет
And she referred me to an orthopedic surgeon, also free. Жана ал мени ортопедиялык операцияга жөнөттү, ал дагы акысыз.
The need for more Kingdom proclaimers is also great today. Падышалыктын жарчыларына болгон муктаждык бүгүн да абдан чоң.
Claims for compensation of damage shall be also filed to it. Ага ошондой эле зыяндын ордун толтуруу жөнүндөгү талап коюлат.
Photo captions also have a different purpose from headlines. Сүрөт түшүндүрмөлөрү да кабар аттарынан башкача максатты көздөйт.
Bet what it may, the argument itself is also self-defeating. Балким, анын себеби, ырастаманын өзүнө-өзү каршы чыккандыгы болуп жүрбөсүн?

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: