Меню
Эл-Сөздүк

aircraft engine

учмалык кыймылдаткыч

Примеры переводов: aircraft engine

Английский Русский
engine двигатель
aircraft самолет
Aircraft Search Самолеты Поиск
Switch off your device before boarding an aircraft. Выключайте устройство перед посадкой в ​​самолет.
Before you can begin your journey, you must put a key into the ignition and start the car's engine. Прежде чем можно будет начать свое путешествие, вы должны положить ключ в замок зажигания и запуска двигателя автомобиля.
The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft and may be illegal. Использование беспроводных на борту самолета может быть опасным для управления самолетом и может быть незаконным.
directly pointing to manufacturing industry and type of activity (aircraft, car, trade equipment, textile material, and etc.); непосредственно указывая на обрабатывающей промышленности и вида деятельности (самолетов, автомобилей, торгового оборудования, текстильного материала и т.д.);
They include areas where you would be advised to turn off your vehicle engine, below deck on boats, chemical transfer or storage facilities and where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders. Они включают в себя территории, где могут попросить выключить двигатель автомобиля, нижняя палуба корабля, химической транспортировки или хранения и где воздух содержит химические вещества или частицы, такие как песок, пыль или металлический порошок.
It would be difficult, for example, for a filmmaker to construct a make-believe aircraft carrier or to hire a cast of extras to be in the background of a movie who look like real soldiers, sailors, airmen, or marines (their haircuts, fitness levels, and p Было бы трудно, например, для режиссер построить авианосец понарошку или нанять актеров массовки, чтобы быть на фоне фильма, которые похожи на реальных солдат, моряков, летчиков или морской пехоты (их стрижки, уровни пригодности, и р

Примеры переводов: aircraft engine

Английский Кыргызский
engine кыймылдаткыч
aircraft учак
Aircraft Search Учактарды текшерүү
Switch off your device before boarding an aircraft. Учакка кирүүдөн мурда аппаратыңызды өчүрүп коюңуз.
Before you can begin your journey, you must put a key into the ignition and start the car's engine. Сапарга аттанар алдында силер машиненин ачкычын алып, аны от алдырышыңар керек.
The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft and may be illegal. Зымсыз телетүзмөктөрдү учактын ичинде колдонуу учактын иштөөсүнө тоскоол келтириши, жана мыйзамга каршы болушу мүмкүн.
directly pointing to manufacturing industry and type of activity (aircraft, car, trade equipment, textile material, and etc.); өнөр жайдын тармагын же иштин түрүн түздөн-түз көрсөткөн (учкуч, автомобиль, соода жабдуусу, эндей кездеме ж.б.);
They include areas where you would be advised to turn off your vehicle engine, below deck on boats, chemical transfer or storage facilities and where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders. Алардын катарына демейде унаа моторун иштетпей коюуга мажбур болгон учурлар, кемелердин төмөнкү палубалары, химикалык заттарды ташуучу же сактоочу жайлар жана абасында химиялык заттар же болбосо чаң, дандын кабыгы же металл күкүмдөрү сыяктуу майда бөлүкчө
It would be difficult, for example, for a filmmaker to construct a make-believe aircraft carrier or to hire a cast of extras to be in the background of a movie who look like real soldiers, sailors, airmen, or marines (their haircuts, fitness levels, and p Анткени, фильмдеги атайы авианосецти куруу, фильмдин фонунда көрсөтүлө турган чыныгы солдаттардай, учкучтардай же матростордой (алардын чач тарамы, келбети жана тышкы көрүнүшү көп учурларда жарандык актёрлордукунан башкача болот) көрүнүүгө тийиш болгон ад

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: