Меню
Эл-Сөздүк

Abraham

Ибрагим

Добавлен пользователем Relterm от:2014-03-23 11:01:40.

Abraham

Авраам

Добавлен пользователем Relterm от:2014-03-23 11:01:27.

Примеры переводов: Abraham

Английский Русский
Consider the polite way in which Abraham and his son Isaac addressed each other at Genesis 22:7. Рассмотрим вежливый способ, в котором Авраам и Исаак, сын обращались друг к другу в Бытии 22: 7.
And in a saying of the Koran, which to Muslims is God speaking to humanity, God says to his prophet Muhammad -- whom we believe to be the last of a series of prophets, beginning with Adam, including Noah, including Moses, including Abraham, including Jesu И в поговорке Корана, который мусульманам Бог обращается к человечеству, Бог говорит его пророка Мухаммеда - кого мы считаем, будет последним из серии пророков, начиная с Адама, в том числе Ноя, в том числе Моисея, в том числе Авраама , в том числе Jesu

Примеры переводов: Abraham

Английский Кыргызский
Consider the polite way in which Abraham and his son Isaac addressed each other at Genesis 22:7. Башталыш 22:7-аятты окуп, Ыбрайым менен анын уулу Ыскактын бири-бирине сылык кайрылганына көңүл бурсаңар.
And in a saying of the Koran, which to Muslims is God speaking to humanity, God says to his prophet Muhammad -- whom we believe to be the last of a series of prophets, beginning with Adam, including Noah, including Moses, including Abraham, including Jesu Жана Куранда төмөнкүдөй айтылат - а бул болсо мусулмандар үчүн Кудайдын адамзатка болгон кайрылуусу болуп эсептелет - Кудай, Мухаммед (САВ) пайгамбарга, - биз аны (пайгамбарды) бүт болгон пайгамбарлардын акыркысы болгонуна ишенебиз, алардын ичинде: Адамда

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: