Меню
Эл-Сөздүк

Мониторинг

1. бейлөө;
2. мониторинг

Мониторинг

МОНИТОРИНГ (лат. monitor – эске салуучу, көзөмөлдөөчү) – кеңири мааниде – объекттерди, кубулуштарды, процесстерди баалоо, көзөмөлдөө же божомолдоо максатында алардын абалына атайын уюштурулган такай байкоо жүргүзүү.

Мониторинг

1) Өзгөрүү динамикасына көз салуу менен үзгүлтүксүз негизде экономикалык объекттердин ишине талдап-иликтөөлөрдү жана байкоолорду жүргүзүү аркылуу башкаруунун негизги бөлүгү.
2) Аларды чектөө же бөгөт коюу максатында, системада төлөмдөрдү өткөрүү процессине көз салуу жана тобокелдиктерди жөнгө салуу.

Примеры переводов: Мониторинг

Русский Кыргызский
Мониторинг земель. Жерлердин мониторинги.
Мониторинг и оценка Мониторинг жана баа берүү
Мониторинг водных объектов Суу объектилеринин мониторинги
Мониторинг проекта, отчетность и оценка Долбоорго байкоо жүргүзүү, баяндама берүү жана баалоо
Мониторинг конфликтов и нарушений прав журналистов и СМИ Кыргызстана «Кыргызстанда ЖМКлардын жана журналисттердин укуктарынын бузулушунун жана талаш-тартыштардын мониторнинги»
Мониторинг лесного фонда, регистрации, лесной кадастр и лесоустройство Токой фондусуна байкоо жүргүзүү, анын эсебин алуу, токой кадастры жана токойлорду күтүү
Мониторинг лесного фонда, оформление, лесной кадастр, лесоустройство, планирование лесного хозяйства Токой фондусуна байкоо жүргүзүү, анын эсебин алуу, токой кадастры жана токойлорду күтүү, токой чарбачылыгын пландаштыруу

Примеры переводов: Мониторинг

Русский Английский
Мониторинг земель. Land monitoring.
Мониторинг и оценка Monitoring and evaluation
Мониторинг водных объектов Monitoring of water objects
Мониторинг проекта, отчетность и оценка Project Monitoring, Reporting and Evaluation
Мониторинг конфликтов и нарушений прав журналистов и СМИ Кыргызстана Monitoring conflicts and violations of the rights of journalists and the mass media of Kyrgyzstan
Мониторинг лесного фонда, регистрации, лесной кадастр и лесоустройство Forest Fund monitoring, registering, forest cadastre and forest inventory
Мониторинг лесного фонда, оформление, лесной кадастр, лесоустройство, планирование лесного хозяйства Forest Fund monitoring, registering, forest cadastre, forest inventory, forestry planning

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)


Такое же слова на других языках:

KG


Похожие слова на других языках:

KG
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: