Меню
Эл-Сөздүк

независимо

1. нареч. өз бетинче, эркин, бирөөгө көз каранды болбой;
2. в знач. предлога карабастан;
независимо от погоды аба ырайына карабастан.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: независимо

Русский Кыргызский
независимо өз бетинче
независимо; өзүнчө;
Но в целом сами стороны независимо создали свои информационные кампании. Бирок бүтүндөй алганда өнөктүктүн маалыматтык жыштыгы партиялар тарабына өз алдынча түзүлдү.
Моральный вред возмещается независимо от вины причинителя в случаях, когда: Моралдык зыяндын орду төмөнкүдөй учурларда аны келтирген жактын күнөөсү бар же жок экендигине карабастан толтурулат:
Местные кенеши действуют независимо от местной государственной администрации. Жергиликтүү кеңештер жергиликтүү мамлекеттик администрацияга көз каранды эмес.
Права и ограничения, которые считаются действительными независимо от регистрации Катталган-катталбагандыгына карабастан, жарактуу катары эсептелүүчү укуктар жана чектөөлөр
Моральный вред возмещается независимо от материального ущерба подлежит возмещению. Моралдык зыяндын орду мүлктүк зыяндын ордун толтурууга тийиш экендигине карабастан толтурулат.
Испытуемые задания для всех учащихся были одинаковыми, независимо от языка обучения. Бардык окуучулар үчүн тесттик тапшырмалар окутуу тилине карабастан бирдей болду.

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: