Меню
Эл-Сөздүк

Пчелы

(Apidae) аарылар; жалтырак канаттуу каскак жандыктардын бир тукуму, булардын көп систематикалык категориясы бар: пчела земляная серая — к. андрена седая, уюк Андрены, п. индийская большая (Apis dorsata) — Индистан ири аарысы, п. листорез (Megachile) — жалбырак кескич аары, п. медоносная (Apis mellifera) — балаары, пчелыблагородные —- к. п. медоносные, п.-бродяжки (Nomadinae) — тентиме аарылар (тукумча), п.-каменщики (Chalicodoma) — баксачыл аарылар (уруу), п.-листорезы (Megachile) — жалбырак кескич аарылар (уруу), п. медоносные (Apis) — балаарылары (уруу), п. настоящие — к. п. медоносные, п. общественные — к. п. медоносные, п. одиночные — жеке аарылар (топ), п. осовидные (Sphecodes) — сары аарысымактар (уруу), п. плотники (Xylocopa) — жыгаччы аарылар (уруу), п.-смолевщицы (Anthidium) — чайырчыл аарылар (уруу), п.- шерстобиты (Anthidium) — кийизчи аарылар (уруу) ж.у.с.
Перевести через онлайн Переводчик

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: