Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: 41

Кыргызский Русский
41-берене. Статья 41.
(Башт. 41:16). Быт. 41:16.
(Башт. 41:33, 34) (Быт 41:33, 34)
Лармур, 41-бет Лармор, указ., С.41
Телефон: 55-12-41, доп. 4446, 4436 Тел .: 55-12-41, доб. 4446, 4436
Сөздүк көндүмдөрдү 41,3% окуучу ийгиликтүү керсөтүштү, алардын ичинде 39,1% окуучу чыргыз тилинде окугандар, 44,9% - орус тилинде окугандар жана 44,0% - өзбек тилинде окугандар. 41,3% учеников прошли секцию - 39,1% учеников школ с кыргызским языком обучения, 44,9% - учащихся из школ с преподаванием на русском и 44,0% - узбекский.
Окутуу кыргыз тилиндеги мектептердин 41,5%ы, окутуу орус тилиндеги мектептердин окуучуларынын 57,8% жана окутуу өзбек тилиндеги мектептердин окуучуларынын 45,2%ы ушул блоктун тапшырмаларын ийгиликтүү аткара алышты. 41,5% учеников школах Кыргызстана успешно это назначение и 57,8% учеников школ с учениками учат в России и 45,2% учеников школ с узбекским языком.
Банк тутумунун таза чет өлкө активдери 2010-жылдын январь-ноябрь айлары ичинде ( + ) 16,2 пайыз чегинде салым кошуу менен М2Х кеңири мааниде колдонулуучу акчанын көбөйүүсүнө таасирин тийгизген, 2009-жылдын ушул эле мезгилинде анын салымы (+) 41,2 пайызды Чистые иностранные активы банковской системы за январь-ноябрь 2010 года повлияли на увеличение денежной массы М2Х с вкладом (+) 16,2 процента, тогда как в аналогичном периоде 2009 года вклад (+) 41,2 процента.

Примеры переводов: 41

Кыргызский Английский
41-берене. Article 41.
(Башт. 41:16). —Gen. 41:16.
(Башт. 41:33, 34) (Gen. 41:33, 34)
Лармур, 41-бет Larmore, op.cit., p.41
Телефон: 55-12-41, доп. 4446, 4436 Tel.: 55-12-41, ext. 4446, 4436
Сөздүк көндүмдөрдү 41,3% окуучу ийгиликтүү керсөтүштү, алардын ичинде 39,1% окуучу чыргыз тилинде окугандар, 44,9% - орус тилинде окугандар жана 44,0% - өзбек тилинде окугандар. 41.3% of pupils passed this section - 39.1 % of pupils of schools being taught in Kyrgyz, 44.9% - of pupils from schools teaching in Russian and 44.0% - Uzbek.
Окутуу кыргыз тилиндеги мектептердин 41,5%ы, окутуу орус тилиндеги мектептердин окуучуларынын 57,8% жана окутуу өзбек тилиндеги мектептердин окуучуларынын 45,2%ы ушул блоктун тапшырмаларын ийгиликтүү аткара алышты. 41.5% of pupils of Kyrgyz schools successfully completed this assignment and 57.8% of pupils of schools with pupils being taught in Russian and 45.2% of pupils of Uzbek language schools.
Банк тутумунун таза чет өлкө активдери 2010-жылдын январь-ноябрь айлары ичинде ( + ) 16,2 пайыз чегинде салым кошуу менен М2Х кеңири мааниде колдонулуучу акчанын көбөйүүсүнө таасирин тийгизген, 2009-жылдын ушул эле мезгилинде анын салымы (+) 41,2 пайызды Net foreign assets of the banking system for January-November 2010 influenced the increase in broad money М2Х with contribution of (+) 16.2 percent, whereas in the comparable period of 2009 the contribution made (+) 41.2 percent.Такое же слова на других языках:

EN
RU


Похожие слова на других языках:

EN
RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: