Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: 31

Кыргызский Русский
31-берене. Статья 31.
2002-жылдын 31-июлу N 136 Июль 31, 2002, # 136
Ушул Акт 1972-жылдын 31-январына чейин кол коюу үчүн ачылды. Настоящий Акт открыт для подписания до 31 января 1972 года.
Микрокаржы уюмунун каржы жылы 1-январдан башталат жана 31-декабрда бүтөт. Финансовый год в микрофинансовой организации начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
Кыргыз банкынын каржылык жылы 1-январдан тартып 31-декабрды камтуу менен белгиленет. Финансовый год Банка Кыргызстана устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
башкаларды алаксыта, таң калтыра же мүдүрүлтө турган жүрүм- турумдан качалы (1 Кор. 10:31, 32; 2 Кор. 6:3). и избегать поведения, которые могли бы отвлечь, шок, или наткнуться anyone. 1 Кор. 10:31, 32; 2 Кор. 6: 3.
Ар кандай тапшырмаларда сөздүк көндүмдөрдү көрсөтүү деңгээли ар түрдүү жана 31,2%дан 83,7%га чейин өзгөрөт. Уровень речевого мастерства варьируется в разных заданий cetween 31,2% и 83,7%.
Утурумдук Президент Роза Отунбаеванын (мурун СДПК мүчөсү болчу) мөөнөтү 2011-жылдын 31-декабрында аяктайт. Временный президент Роза Отунбаева (ранее с СДПК) срок истекает 31 декабря 2011 года.
Респонденттердин курагы 31-40 жаш жана андан улуу.Ата-энелердин азыраак бөлүгү гана бүтпөгөн орто билимдүү. Возраст респондентов 31- 40 Практически ни родители имеют незаконченное среднее образование.
31- март 2009, Москва 09:17:39 Россия Федерациясында “Патенттин ишенимдүү өкүлдөрү жөнүндө” мыйзам күчүнө кирди. 31 марта 2009 года, Москва 9:17:39 Закон «О патентных поверенных» вступает в силу в Российской Федерации.
Статс-катчы ушул Мыйзамдын 31-34-беренелеринде каралган негиздер боюнча ээлеген кызматынан бошотулушу мүмкүн. Государственный секретарь может быть освобожден по основаниям, предусмотренным статьей 31-34 настоящего Закона.
Бүтүндөй алганда, министрлик боюнча жетектөөчү кызмат орундарында аялдарга караганда эркектер көп (37 эркек жана 31 аял). В общем, чем больше мужчины занимают руководящие должности, чем женщины (37 мужчин и 31 женщин).
Бул блоктун тапшырмасын окуучулардын 30,1 %ы гана аткара алышты: кыргыз тилинде окугандар - 24,1%, орус тилинде окугандар - 31,8%, өзбекче - 55,2%. Только 30,1% учеников прошли секцию: школы с учащимися с кыргызским языком обучения - 24,1%, на русском - 31,8% и на узбекском - 55,2%.
“Жалпы шарттар” эки миң онунчу жылдын 31-июлунда чыккан “Эл аралык өнүгүү ассоциациясы: Насыялар жана гранттар боюнча жалпы шарттарды” билдирет. "Общие условия" означает "Международная ассоциация развития Общие условия кредитов и грантов" от 31 июля 2010 года.

Примеры переводов: 31

Кыргызский Английский
31-берене. Article 31.
2002-жылдын 31-июлу N 136 Jule 31, 2002, # 136
Ушул Акт 1972-жылдын 31-январына чейин кол коюу үчүн ачылды. This Act shall remain open for signature until January 31, 1972.
Микрокаржы уюмунун каржы жылы 1-январдан башталат жана 31-декабрда бүтөт. The financial year in a micro-finance organization begins on January 1 and ends on December 31.
Кыргыз банкынын каржылык жылы 1-январдан тартып 31-декабрды камтуу менен белгиленет. The fiscal year of the Bank of Kyrgyzstan shall be established from 1 January to 31 December inclusively.
башкаларды алаксыта, таң калтыра же мүдүрүлтө турган жүрүм- турумдан качалы (1 Кор. 10:31, 32; 2 Кор. 6:3). and avoid conduct that could distract, shock, or stumble anyone.—1 Cor. 10:31, 32; 2 Cor. 6:3.
Ар кандай тапшырмаларда сөздүк көндүмдөрдү көрсөтүү деңгээли ар түрдүү жана 31,2%дан 83,7%га чейин өзгөрөт. The level of verbal proficiency varies in different assignments cetween 31.2% and 83.7%.
Утурумдук Президент Роза Отунбаеванын (мурун СДПК мүчөсү болчу) мөөнөтү 2011-жылдын 31-декабрында аяктайт. Interim President Roza Otunbaeva’s (formerly with SDPK) term expires on December 31, 2011.
Респонденттердин курагы 31-40 жаш жана андан улуу.Ата-энелердин азыраак бөлүгү гана бүтпөгөн орто билимдүү. The age of respondents is 31- 40 Hardly any parents have unfinished secondary education.
31- март 2009, Москва 09:17:39 Россия Федерациясында “Патенттин ишенимдүү өкүлдөрү жөнүндө” мыйзам күчүнө кирди. March 31, 2009, Moscow 09:17:39 The Law “On Patent Attorneys” is entering into effect in the Russian Federation.
Статс-катчы ушул Мыйзамдын 31-34-беренелеринде каралган негиздер боюнча ээлеген кызматынан бошотулушу мүмкүн. A state secretary may be dismissed on the grounds envisaged by the article 31-34 of this Law.
Бүтүндөй алганда, министрлик боюнча жетектөөчү кызмат орундарында аялдарга караганда эркектер көп (37 эркек жана 31 аял). In general, the more men hold the executive positions than the women (37 men and 31 women).
Бул блоктун тапшырмасын окуучулардын 30,1 %ы гана аткара алышты: кыргыз тилинде окугандар - 24,1%, орус тилинде окугандар - 31,8%, өзбекче - 55,2%. Only 30.1% of pupils passed this section: schools with pupils being taught in Kyrgyz - 24.1%, in Russian - 31.8% and in Uzbek - 55.2%.
“Жалпы шарттар” эки миң онунчу жылдын 31-июлунда чыккан “Эл аралык өнүгүү ассоциациясы: Насыялар жана гранттар боюнча жалпы шарттарды” билдирет. “General Conditions” means the “International Development Association General Conditions for Credits and Grants”, dated July 31, 2010.Такое же слова на других языках:

EN
RU


Похожие слова на других языках:

EN
RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: