Меню
Эл-Сөздүк

атактуу

известный, прославленный, знаменитый, знатный;
атактуу кишилер знатные люди;
атактуу жеңиш славная победа.

атактуу

 • громкий (перен. известный)
 • известный
 • атактуу

  celebrated [‘сэлибрэйтид];
  eminent [‘эминэнт];
  famous [‘фэймэс];
  glorious [‘глоориэс]

  атактуу

  [ataktuu]
  şöhretli, ünlü, seçkin
  Основные характеристики
  Часть речиИмя существительное
  Ед. числоатактуу
  Множ. числоатактуулар
  Склонение по падежам - "атактуу"
  Ед. число
  ПадежиЕд. число
  Именительный Кто?, Что?атактуу
  Родительный Чей?атактуунун
  Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?атактууга
  Винительный Кого?, Что?атактууну
  Местный Где?, У кого?атактууда
  Исходный Где?, У кого?атактуудан
  Множ. число
  ПадежиМнож. число
  Именительный Кто?, Что?атактуулар
  Родительный Чьи?атактуулардын
  Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?атактууларга
  Винительный Кого?, Что?атактууларды
  Местный Где?, У кого?атактууларда
  Исходный Откуда?, От кого?атактуулардан

  Примеры переводов: атактуу

  Кыргызский Русский
  Мен атам Бек атактуу аңчы болгонун билгендиктен ушул сөздөрдү айтып жатам. Для этого я знаю, что мой отец, Бок, был большой охотник, я говорю эти слова.
  «Биз баарыбыз ар түрдүүлүк кездемени көркүнө чыгарарын билишибиз керек», - дейт атактуу африкалык-америкалык акын Майа Анжелоу. "Мы все должны знать, что многообразие можно сравнить с богатым гобелен", говорит известный афро-американский поэт Майя Анжелу,
  Картер ошондой эле атактуу атасы жазган “Кичинекей бала Снугл-Флежер” (“Таймз Букс”, 1995) деген балдар үчүн китепке сүрөт тарткан. Картер также показано детскую книгу, "Маленький Ребенок Snoogle-Fleejer" (Времена Книги, 1995), написанную ее знаменитого отца.
  Аффлек (жогорудагы сүрөттө солдо) менен Дэймон өздөрүнүн атактуу карьерасында биринчи фильми жөнүндө кыялданган эч ким билбеген бөлмөлөштөрдөн баштап узак жолду басып өтүштү. В своих звездных карьеры, Аффлек (слева в фото выше) и Дэймон прошли долгий путь от неоткрытых соседей, которые придумал, что первый сценарий.
  Көзкарандысыз кинорежиссёрлор цифралык видеокамераларды кармап алышып, капыстан эле телевизордон жана атактуу кинофестивалдардан чыга кала турган фильмдерди тарта башташты. Независимые кинематографисты захватили цифровые видеокамеры и использовали их, чтобы сделать фильмы, которые неожиданно стали демонстрироваться по телевидению и на престижных кинофестивалях.
  Голливуддагы атактуу үй-бүлөлөрдүн биринде туулган Берримордун ийгилиги Берримор жана Дрю (Лайонел, Этел жана Жон Берриморду кошо айтканда) сыяктуу туугандарынын салтын уланткан. Родился в один из легендарных семей Голливуда, успех Бэрримор продолжает традиции своих Бэрримор и обратил родственников, в том числе Лайонела, Этель и Джон Бэрримор.
  Кеннединин ушул капыстан айтылган сөзү анын бир нече айдан кийин инаугурация учурунда айтылган «Өлкөм мага эмне кылып бере алат деп сураба, мен өлкөм үчүн эмне кылып бере алам деп сура» деген атактуу сөзүнө шайкеш келип турат. Быстрый и самодельные Речь Кеннеди смотрел вперед к известной линии от своей инаугурационной речи несколько месяцев спустя: "Не спрашивай, что твоя страна может сделать для вас - спросите, что вы можете сделать для своей страны».
  Американын эң атактуу кино таанытуучу уюму болгон Линкольн борборунун Кино коому 1969-жылы америкалык жана эларалык кинематографияны даңктоо, жаңы кинорежиссёрлорду аныктоо жана аларга колдоо көрсөтүү жана киноискусствосун чоң жана ар түрдүү аудиториялард "Выдающийся организация презентационный фильм Америки, Общество кино Линкольн-центра была основана в 1969 году, чтобы отметить американский и международный кино, признать и поддержать новые кинематографистов, а также повышения осведомленности, доступности

  Примеры переводов: атактуу

  Кыргызский Английский
  Мен атам Бек атактуу аңчы болгонун билгендиктен ушул сөздөрдү айтып жатам. For that I know my father, Bok, was a great hunter, I speak these words.
  «Биз баарыбыз ар түрдүүлүк кездемени көркүнө чыгарарын билишибиз керек», - дейт атактуу африкалык-америкалык акын Майа Анжелоу. “We all should know that diversity makes for a rich tapestry,” says the noted African-American poet Maya Angelou,
  Картер ошондой эле атактуу атасы жазган “Кичинекей бала Снугл-Флежер” (“Таймз Букс”, 1995) деген балдар үчүн китепке сүрөт тарткан. Carter also illustrated a children's book, "The Little Baby Snoogle-Fleejer," (Times Books, 1995), written by her famous father.
  Аффлек (жогорудагы сүрөттө солдо) менен Дэймон өздөрүнүн атактуу карьерасында биринчи фильми жөнүндө кыялданган эч ким билбеген бөлмөлөштөрдөн баштап узак жолду басып өтүштү. In their own stellar careers, Affleck (at left, in above photo) and Damon have come a long way from the undiscovered roommates who dreamed up that first screenplay.
  Көзкарандысыз кинорежиссёрлор цифралык видеокамераларды кармап алышып, капыстан эле телевизордон жана атактуу кинофестивалдардан чыга кала турган фильмдерди тарта башташты. Independent filmmakers seized DV cameras and used them to make movies that were suddenly being shown on television and at prestigious film festivals.
  Голливуддагы атактуу үй-бүлөлөрдүн биринде туулган Берримордун ийгилиги Берримор жана Дрю (Лайонел, Этел жана Жон Берриморду кошо айтканда) сыяктуу туугандарынын салтын уланткан. Born into one of Hollywood’s legendary families, Barrymore’s success carries on the tradition of her Barrymore and Drew relatives, including Lionel, Ethel, and John Barrymore.
  Кеннединин ушул капыстан айтылган сөзү анын бир нече айдан кийин инаугурация учурунда айтылган «Өлкөм мага эмне кылып бере алат деп сураба, мен өлкөм үчүн эмне кылып бере алам деп сура» деген атактуу сөзүнө шайкеш келип турат. Kennedy's quick and improvised speech looked ahead to the famous line from his inaugural address a few months later: "Ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country."
  Американын эң атактуу кино таанытуучу уюму болгон Линкольн борборунун Кино коому 1969-жылы америкалык жана эларалык кинематографияны даңктоо, жаңы кинорежиссёрлорду аныктоо жана аларга колдоо көрсөтүү жана киноискусствосун чоң жана ар түрдүү аудиториялард “America’s pre-eminent film presentation organization, The Film Society of Lincoln Center was founded in 1969 to celebrate American and international cinema, to recognize and support new filmmakers, and to enhance awareness, accessibility and understandin

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: