Меню
Эл-Сөздүк

Талапкерлерди көрсөтүү

ТАЛАПКЕРЛЕРДИ КӨРСӨТҮҮ – КР шайлоо мыйзамдарына ылайык шайлоо жүрүмүнүн негизги баскычтарынын бири. Т. к. укугу саясий партияларга, шайлоо жааттарына жана тийешелүү шайлоо округунда иштеген, окуган, жашаган шайлоочуларга, ошондой эле өзүн-өзү көрсөткөн жарандарга таандык.

Талапкерлерди көрсөтүү

Выдвижение кандидатов

Примеры переводов: Талапкерлерди көрсөтүү

Кыргызский Русский
Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин аттестациялык комиссиясына катышуусу үчүн талапкерлерди көрсөтүүгө; предлагают кандидатуры для участия в работе официальной комиссии по оценке Министерства финансов Кыргызской Республики;
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү укугу саясий партияларга, ошондой эле өзүнөзү көрсөтүү жолу менен жарандарга таандык. Право выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики возлагается на политических партий и в граждан путем самовыдвижения.
Судьялардын кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү, аларды дайындоо, которуу, жергиликтүү соттордун судьяларын кызматтан бошотуу тартиби жана жергиликтүү соттордун судьяларынын иштешинин башка маселелери конституциялык мыйзам менен белгиленет. Процедура выдвижения кандидатов на должность судьи, их назначения, ротации, освобождения от должности судей местных судов и других вопросов работы судей местных судов устанавливаются конституционным законом.

Примеры переводов: Талапкерлерди көрсөтүү

Кыргызский Английский
Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин аттестациялык комиссиясына катышуусу үчүн талапкерлерди көрсөтүүгө; propose candidatures for participation in the work of the official evaluation commission of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic;
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү укугу саясий партияларга, ошондой эле өзүнөзү көрсөтүү жолу менен жарандарга таандык. The right to nominate candidates for deputies of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic shall be vested in the political parties and in citizens by self-nomination.
Судьялардын кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү, аларды дайындоо, которуу, жергиликтүү соттордун судьяларын кызматтан бошотуу тартиби жана жергиликтүү соттордун судьяларынын иштешинин башка маселелери конституциялык мыйзам менен белгиленет. The procedure for nomination of candidates for the judicial position, their appointment, rotation, removal from office of judges of local courts and other issues of the work of judges of local courts shall be established by the constitutional law.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: