Меню
Эл-Сөздүк

КАРАЧАЧ

КАРАЧАЧ — эпизоддук кейипкер. Үргөнчтүн боюнда Семетейди күтүп жаткандагы Айчүрөктүн нөкөрү (Саякбай Каралаев, «Семетей», 2. 47). Кийин Кыяс Айчүрөктү олжолоп алып кеткенде К. Айчүрөк менен кошо жүрөт. Айчүрөк толготуп жатканда эркек төрөсө баласын билгизбей өлтүрүп келгиле деп, Кыястын жети кемпирди жөнөтүп жатканын К. угуп, Айчүрөккө айтып келет. Айчүрөк К-тын жардамы менен жети кемпирди өлтүрүп, Сейтекти аман алып калат.

Основные характеристики
Часть речиИмя существительное
Ед. числокарачач
Множ. числокарачачтар
Склонение по падежам - "карачач"
Ед. число
ПадежиЕд. число
Именительный Кто?, Что?карачач
Родительный Чей?карачачтын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?карачачка
Винительный Кого?, Что?карачачты
Местный Где?, У кого?карачачта
Исходный Где?, У кого?карачачтан
Множ. число
ПадежиМнож. число
Именительный Кто?, Что?карачачтар
Родительный Чьи?карачачтардын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?карачачтарга
Винительный Кого?, Что?карачачтарды
Местный Где?, У кого?карачачтарда
Исходный Откуда?, От кого?карачачтардан

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: