Меню
Эл-Сөздүк

арасында

 • amid
 • amidst
 • among
 • amongst
 • midst
 • between
 • betwixt
 • арасында

  amid(st) [э’мид(ст)];
  among(st) [э’маң(ст)]
  Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: арасында

  Кыргызский Английский
  Жаштардын арасында ишкердиктин деңгээли өтө төмөн. There is a low level of entrepreneurial activity among young people.
  Мен башкалардын арасында ак каргадай бөлүнүп турдум. I did stick out like a sore thumb among others.
  Тестирлөө төртүнчү класстын окуучуларынын арасында өткөрүлдү. The tests were set for 4th grade pupils.
  Анын ата-энеси да өмүр бою Иракта мусулман арабдардын арасында жашашкан. His parents live in Iraq among Arabs and Muslims.
  Кыргыз инкубаторлордун арасында кызмат көрсөтүүлөр тармагы түзүлүшү керек. A service network among Kyrgyz incubators should be established.
  Балуу кагаздарды инвесторлор арасында жайгаштыруу (сатуу) ишке ашырылган рынок.
  Ош облусунун Кара-Суу шаарындагы секс-кызматкерлердин арасында ВИЧ/СПИДдин алдын алуу HIV/AIDS prevention among sex workers of Kara-Suu town in Osh Province
  дүйнө элдеринин арасында биздин эркин жана демократиялуу жарандык коом экендигибизди бекемдөөнү каалап; desiring to establish ourselves among peoples of the world as a free and democratic civil society;
  -турмуштук көндүмдөр боюнча башталгыч класстардын окуучуларынын арасында ар түрдүү конкурстарды уюштуруу; -Organize various contests among primary school pupils on life skills
  Кара-Суу шаарындагы секс-кызматкерлердин арасында ВИЧ ИПППсынын алдын алуу жана ВИЧти жайылтуусун азайтуу. Reducing the spread of HIV and HIV/STI prevention among sex workers of Kara-Suu
  Ийне сайынуучу бацгизатты колдонуучулардын арасында дозадан ашык пайдалануудан олүм кокустуктарын азайтуу Reducing deaths from overdoses among injecting drug users
  Ошо бир түпкү атасынан мурунураак заманында карасак мүмкүн ушу убакытта көп тилдердин арасында мелдеш болчу. And what if we go back beyond that single ancestor, when there was presumably a competition among many languages?
  (iii) нускаларды жөнөтүү жана аларды андан ары алуучулар арасында жайылтуу коммерциялык максаттарды көздөбөйт. (iii) the sending of the copies and their subsequent distribution to recipients is without any commercial purpose.
  ∙ тобокелдүү жүрүм – турумдагы адамдар арасында ВИЧ/СПИДди алдын алуу боюнча иш – чараларды ишке ашырууга көмөк көрсөтүү; · Support in implementation of activities for HIV/ AIDS prevention among people with risky behavior;
  Колониялуу империяларда эми өздөрүн өздөрү аныктоо укугун талап эткендердин арасында зордук-зомбулук, күчтөө жайыла баштады. Violence was exploding in colonial empires among those who now insisted on their right to self-determination.
  Кадрлардын улуттук резерви Агентство тарабынан төмөнкүдөй талапкерлердин арасында тиешелүү таймаш жүргүзүү аркылуу түзүлөт: The Agency shall form the national personnel reserve by conducting corresponding competitions among following candidates:
  Узак мезгилдер бою эл арасында, пайыздык ченди өкмөт же банктар ад либитум [өз эркинче] башкара алат деген жаңылыш ой жашап келген. The idea has long prevailed that the interest rate is something that can be manipulated ad libitum [at will] by government and the banks.

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: