Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: алып таштоо

Кыргызский Английский
Э.Б.Уайт өзүнүн «Стилдин негиздери» аттуу классикалык эмгегинде көрсөткөндөй, жазуунун эң негизги эрежелеринин бири - «керексиз сөздөрдү алып таштоо». As E.B. White notes in his classic book, The Elements of Style, one of the basic rules of writing is simply this: "Omit needless words."
Азыр болсо биз «Фотошоп» сыяктуу программалар менен сүрөттөрдү өзгөртө алабыз (айталы, кишини алып таштоо же имаратты кошуп коюу), мунун өзү сүрөткө тартылган чындык тууралуу биздин түшүнүгүбүздү өзгөртөт. With programs like Photoshop we could now alter pictures—say, to remove a person or add a building—which changed our basic understanding of photographed reality.
товардан же анын сырткы оромосунан мыйзамсыз колдонгон товарлар чыгарылган жердин аталышын, же чаташтыруу даражасына чейин жеткен ага окшош белгини алып таштоого, же болбосо товарлар чыгарылган жердин аталышын же чаташтыруу даражасына чейин жеткен ага окш - remove the illegally used appellation of place of origin of goods or designation similar to it to the extent likely to cause confusion from the product or its packing or destroy the prepared depiction of appellation of place of origin of goods or a desi
Соода белгисин жана буюмдар чыгарылган жеринин аталышын буюмдан же анын сырткы оромосунан алып таштоо, мыйзамсыз колдонулган соода белгилери бар буюмга камак салуу же аны жок кылуу ушундай буюмдун ээсинин өз укуктарын коргоо мыйзамда белгилененген тартипт Removal of the trademark and the appellation of the place of origin of goods from the goods or their packing, arrest or destruction of the goods that contain illegally used trademarks shall be carried out with the observation of the right of the owner of
товардан же анын сырткы оромосунан мыйзамсыз колдонгон товардык белгини же чаташтыруу даражасына чейин жеткен ага окшош белгини алып таштоо, же болбосо товардык белгилердин же чаташтыруу даражасына чейин жеткен ага окшош белгилөөнүн белендеп койгон сүрөтт - removal of illegally used trademark or a designation similar to it to the extent likely to cause confusion from the product or its packing, or destruction of the prepared depiction of a trademark or designation similar to it to the extent likely to caus

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: