Меню
Эл-Сөздүк

акча массасы

monetary aggregates
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: акча массасы

Кыргызский Английский
М2Х кеңири мааниде колдонулуучу акча массасы 2010- жылдын 1-чейреги ичинде 1,4 пайызга, 56,3 млрд. сомго чейин азайган. Broad money М2Х decreased by 1.4 percent to 56.3 billion soms for the first quarter of 2010.
Ликвиддүүлүк деңгээли боюнча классификацияланган акча массасынын аныктамасы: М0; М1; М2; М2Х. Ар бир өлкөдө акча топтомдорун аныктоонун өз алдынча критерийлери колдонулат.
Акча-кредит системасына салынган аманаттардын көбөйүүсүнүн же кыскарышынын натыйжасында акча сунушунун бир акча бирдигине канчалык өсөрүн же кыскарышын көрсөткөн сандык коэффициент. Акча мультипликатору акча массасынын акча базасына карата катышы катары эсептелинет.
Борбордук банктын коммерциялык банкка сунуштаган кыска мөөнөттүү кредити жана ал финансылык каражаттар тартыштыгы келип чыккан шартта коммерциялык банктардын камдарынын деңгээлин корректировкалоо үчүн пайдаланылган акча массасына тике таасир этүү инструменти болуп саналат.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын мамлекеттик кыска мөөнөттүү дисконттук баалуу кагаздары.
Бул, Улуттук банк тарабынан кагаз эмес формада чыгарылган жана жүгүртүүдөгү акча массасын жөнгө салуу үчүн каралган акча-кредит саясатынын инструменти катары колдонулган мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар.
Жүгүртүү жана төлөм каражаты катары пайдаланылган акча бирдиги менен жыл ичинде жүзөгө ашырылган циклдердин, толук жүгүртүүлөрдүн саны. Ал ИДӨнүн номиналдык көлөмүнүн акча массасынын көлөмүнө катышы катары эсептелет жана акча белгилеринин төлөм каражаты катары пайдаланылышында алардын жылышынын көрсөткүчү катары колдонулат.
Акча массасынын (нак акча каражаттары жана ишканалардын жана калайык-калктын банктардагы эсептерде турган акча каражаттары) ички дүң өнүмдүн (ИДӨ) көлөмүнө карата катышы. Ал, төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү ишке ашыруу, эмгек акыларды, жөлөк пулдарды, стипендияларды ж.б. төлөө үчүн зарыл болгон акча каражаттары менен экономиканын камсыз болуу деңгээли жөнүндө түшүнүк берет.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: