Меню
Эл-Сөздүк

adherence

[эд‘хиэрэнс]
n.
1. жактоочулук, жолун жолдоочулук; берилгендик;
2. сактоо (эреже ж.б.);
3. бирикме; adherence to specification техникалык шарттарды сактоо

Примеры переводов: adherence

Английский Русский
confirming our adherence to human rights and freedoms and the idea of national statehood; подтверждая свою приверженность правам и свободам человека и идее национальной государственности;
proclaiming our adherence to national ethnic traditions and to moral principles common to all mankind; провозглашая свою приверженность национальных этнических традиций и моральным принципам общечеловеческих;

Примеры переводов: adherence

Английский Кыргызский
confirming our adherence to human rights and freedoms and the idea of national statehood; адам укугун жана эркиндигин, улуттук мамлекет идеясын жактаганыбызды ырастап;
proclaiming our adherence to national ethnic traditions and to moral principles common to all mankind; жалпы адамзатка тиешелүү адеп-ахлактык талаптарды, улуттук каада-салттардын асыл нарктарын жактаарыбызды билдирип;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: