Меню
Эл-Сөздүк

amount

[э‘маунт]
v. жетиш-; түз- (to);
n. 1.чоңдук, сан;
2. сумма, жыйынтык
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: amount

Английский Кыргызский
To amount ... чейин
Maximum amount эң көп суммасы
On the amount of investments. инвестициялардын өлчөмү боюнча.
"To amount is less then min sum Берилүүчү сумма эң аз уруксат берилгенден аз
"To amount is negative or equal zero Берилүүчү сумма терс мааниге ээ же нөлгө барабар
"To amount is negative or equal zero Кардарга берилүүчү сумма терс мааниге ээ же нөлгө барабар
Forest Fund Plot lease payment amount Токой фондусунун участогун ижаралоо үчүн акынын өлчөмү
"From amount is negative or equal zero Алынуучу сумма терс мааниге ээ же нөлгө барабар
"From amount is negative or equal zero Кардардан алынган сумма терс мааниге ээ же нөлгө барабар
collect the amount due to the testator; мурас калтыруучуга тийиштүү сумманы алууга;
The deflator will amount to 9.0 percent. Дефлятор 9,0 пайыз чегинде катталат.
amount of lease payment and payment procedure; ижара акысынын өлчөмү жана аны төлөп берүү тартиби;
- determining the overall amount of saleable product. - товардык продукциянын жалпы көлөмүн аныктоо.
sum cash payments do not exceed the amount of the check накталай акча менен төлөөнүн суммасы чектин суммасынан ашпайт

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: