Меню
Эл-Сөздүк

ambient light sensor

чачырама жарык сенсору
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: ambient light sensor

Английский Кыргызский
light жарык берүү
Light. нур
to light. күйгүзүү
to light. күйгүзүү
moon-light айдын
light plane жеңил учак
point light жердик жарык
traffic light жол чырак
light-hearted кайгысыз
light-heartedly; түйшүксүз;
light-brown with black mane and tale. кула
U.S. Government Supports Street Light Services in Uzgen АКШ Өкмөтү Өзгөндүн көчө жарыктандыруу кызматын колдоодо
This concept can certainly claim universality in the light of common reason. Албетте, бул түшүнүк жалпы универсалдуу мүнөзгө ээ болушу мүмкүн.
U.S. Government Supports the Jalal-Abad Municipal Government’s Efforts to Improve Street Light Services АКШнын Өкмөтү Жалал-Абат шаар мэриясынын көчө жарыгын жакшыртуу аракетине көмөк көрсөтөт
The Uzgen municipal government will contribute to this activity by installing the street light poles and lamps. Өзгөн шаарынын өкмөтү аталган иш-чарага жарыктандыруу түркүктөрүн жана чырактарды орнотуу менен өз салымын кошот.
And it's mostly advertised for its motion sensor capabilities: so you can swing a tennis racket, or hit a baseball bat. Негизинен аракет сенсор мүмкүнчүлүгү жарнамаланат. Аны теннис ракеткадай же бейсбол калтектей колдонсоңор болот.
U.S. Government Partners with Local Government to Improve Access to Electricity and Street Light Services in Suzak District АКШ Өкмөтү жергиликтүү бийлик менен биргеликте электр энергия жана көчө жарыктандыруу кызматтарын жакшыртууда
Reporters who cover politics look at the candidates' supporters, too, since their interests can often shed light on what a politician will do if elected. Саясат боюнча жазып жүргөн кабарчылар талапкерлердин колдоочуларына да көңүл бурушат, анткени талапкер шайланып кала турган болсо, анын иш-аракеттери колдоочулардын таламдарына да жараша болору бышык.
Every frame of digital video is made up of tiny dots of light called pixels; the more pixels, the sharper and better the image, especially when shown on a big screen. Ар бир цифралык видеокадр пиксел деп аталган кичинекей жарык чекиттерден турат; пикселдер канчалык көп болсо, айрыкча чоң экранда көрсөткөндө сүрөт ошончолук даана жана жакшы болот.
Filmmaker George Lucas’s company, Industrial Light and Magic, pioneered astonishing visual effects that made the most fantastic space stories look stunningly realistic. Кинорежиссёр Жорж Лукастын компаниясы «Индастриал лайт энд мэжик» эң сонун визуалдык эффекттерди алгачкы жолу жаратып, мунун натыйжасында космостогу фантастикалык окуялар таң калтырарлык, чындыктагыдай чагылдырылган.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: