Меню
Эл-Сөздүк

air-supply line

пневматикалык тарам
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: air-supply line

Английский Кыргызский
line чоң жол
line up; тизүү;
Front of the line. Тизмеде биринчи гана.
Money Supply Formation Sources. Акча сунушун түптөө булактары.
Many do not have a telephone line. Көпчүлүгүндө телефон линиясы жок.
the elder brother on a parent line; таяке;
"On-line" stakes are accepted during the course of event. “On-line”-коюмдар окуянын жүрүшүндө кабыл алынат.
In the line, corresponding columns are named: 3:0; 3:1 etc. Линияда тиешелүү мамычалар: 3:0; 3:1 ж.у.с. деп белгиленет
In the line, corresponding columns are named: 2:0, 2:1 etc. Линияда тиешелүү мамычалар: 2:0, 2:1 ж.у.с. деп белгиленет.
Of course, they shouldn’t decrease the money supply either. Албетте алар жүгүртүмдөгү акчанын санын эч качан азайтышпашы керек.
This youngest of seven had to get herself to the front of the line. Жети баланын ушул эң кичүүсү биринчи орунга чыгышы керек.
More than 90 percent of the population lives below the federal poverty line. Калктын 90 пайыздан көбү федералдык дэңгээлдеги жакырчылыктан төмөн жашашат.
Many famous professors of economics think that the supply of money is insufficient. Көп экономика илимдеринин профессорлору акча-каражаттарынын көлөмү ар дайым жетишсиз деп ойлошот.
And being the youngest of seven, I have never been at the front of the line for anything. Жети баланын кичүүсү болуп, мен эч качан эч нерседе биринчи болгон эмесмин.
Specifics of supply, placement and storage of material values of the state material reserve Материалдык дөөлөттөрдү мамлекеттик материалдык резервге тапшыруу, салуу жана сактоо өзгөчөлүктөрү
Many school facilities need capital repairs (roof, water supply system, heating, exterior). Мектептердин кепчүлүк жайлары капиталдык ремонтко муктаж (чатыры, суу менен жабдуу, жылытуу системасы, имараттын тышкы капталдары).
From the point of view of most people, of the masses, an increase in the money supply is bad. Көпчүлүк адамдар же карапайым калк акчаны көбөйтүүнүн аркасы жакшы бүтпөйт деп ойлошот.
-Improve the supply of modern textbooks and guidance reading for teachers in primary schools. -мектеп окуучулары үчүн заманбап окуу китептер менен жана башталгыч класстардын мугалимдери үчүн илимий-усулдук адабияттар менен мектептерди камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу;
The following is a time-line of treaties made, treaties broken and massacres disguised as battles. Бул тарых барактары сүйлөшүлгөн жана бузулган келишимдерге согуш деп көз бойомочулук болгон кыргын болгон окуялар менен белгилүү.
- to supply departments and units with related legal reference materials and information resources. -бөлүмдөрдү жана секторлорду ченемдик-укуктук базага ылайык, тиешелүү адабияттар менен жабдуу.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: