Меню
Эл-Сөздүк

air pressure

абанын басымы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: air pressure

Английский Кыргызский
pressure басуу
pressure басуу
Pressure Басым
Do you have a high blood pressure? Сиздин кан басымыңыз жогорубу?
There is no such thing as “an inflationary pressure.” Негизи, “инфляциялык кысым” деген нерсе жок.
And the government says this is “an inflationary pressure.” Мындай кырдаалды өкмөт “инфляциялык кысым” деп атайт.
The more public subsidies in the establishment and support of an incubator, the higher the pressure to create jobs. Инкубаторду түзүү жана колдоо көрсөтүү үчүн мамлекеттик субсидиялар канчалык көп тартылса, жумушчу орундарын түзүү натыйжалуулугу жана талабы ошончолук жогору болот.
I see this word a hundred times everyday in the newspapers, but I don’t know what “an inflationary pressure” is. Мен ушул сөз айкашын күн сайын ар кандай гезиттерден көрөм, бирок “инфляциялык кысымдын” түпкү маанисин түшүнө албайм.
Following this, the pressure on the Islamist groups increased, with some secular leaders hoping for a "settling of accounts" with political Islam. Ушундан көп өтпөй, исламдык топторго көрсөтүлгөн кысым күчөп, динден тышкаркы өкмөттүн айрым жетекчилери саясий исламдын “түбүнө жетебиз” деп үмүттөнүшкөн.
Instead the government tries to talk with the cigarette manufacturers and with the representatives of a thousand other firms so as to pressure them. Тескерисинче, өкмөт чылым өндүрүүчүлөрүнө жана башка миңдеген ишканалардын өкүлдөрүнө кысым көрсөтүү максатында, алар менен сүйлөшүүлөргө барууга аракет кылат.
As you will see, the editor's job calls for a varietу of skills, a high degree of literacy, as well as the ability to handle a changing agenda and work relentlessly under pressure. Байкалып тургандай, редактордун иши чоң адистикти, жогорку билимди жана ошондой эле тез өзгөрүлүп туруучу жагдайда ыкчам иштей билүүнү талап кылат.
In the reporting period the main growth factor of inflationary pressure was the increase of tariffs for electricity, hot water and heating, as well as appreciation of some food products in early 2010. Эсепберме мезгил ичинде 2010-жылдын башталышында электроэнергия сына, ысык сууга жана жылуулук берүүгө тарифтердин жогорулашы, ошондой эле айрым азык-түлүк товарларынын кымбаттоосу инфляциялык басымдын өрчүшүнүн негизги фактору нан болгон.
The assumption that inflationary pressure will be increased against the backdrop of large-scale measures of budgetary stimulation required to maintain economic development and strengthen social protection of population as well as increase in the tariffs f Инфляцияга баа берүүнүн негизинде, экономикалык өсүшкө колдоо көрсөтүү жана калкты социалдык жактан коргоону күчөтүүгө, ошондой эле электр жана жылуулук энергиясына тарифтерди жогорулатууга бюджеттик өбөлгөлөрдүн масштабдуу чараларынын алкагында инфляциял
The expenditures of state budget in the light of the April and June events and Parliamentary elections will influence a growth of monetary aggregates in the medium-term period as well as will exert pressure on the exchange rate dynamic and, subsequently, Өлкөдө апрель жана июнь айларында болуп өткөн окуялардын жана парламентке шайлоолордун натыйжасында мамлекеттик бюджеттин чыгашалары орто мөөнөттүк келечекте акча топтомунун өсүшүнөн көрүнүү менен алмашуу курсунун динамикасына жана түпкүлүгүндө келип инфл

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: