Меню
Эл-Сөздүк

affect

[э‘фэкт]
v.
1. таасир эт-;
2. козго-
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: affect

Английский Кыргызский
The provisions of subparagraphs (a) to (c) do not affect the application of Article VI of the Appendix. а жана с пунктчаларынын жоболору Кошумча бөлүктүн VI статьясын колдонууга таасир этпейт.
For the moment, however, will ignore this complication to the description of society since it does not affect the argument to be presented here. Мына ушул жерден, коом түшүнүгүн чечмелөөнү токтотом, себеби ал карала турган маселеде анчейин деле чоң мааниге ээ эмес.
Any improvements or alterations that affect the common property or the structural integrity of the building must be approved by the partnership. Жалпы мүлккө жана имараттын бүтүндүгүнө таасир тийгизген өркүндөтүү жана кайра пландаштыруу боюнча ар кандай жумуштар шериктик тарабынан жактырылууга тийиш.
One way a husband can honor his wife is by carefully considering her point of view and her feelings before he makes decisions that affect the family. Күйөөсү үй-бүлөгө таасир эте турган чечимдерди чыгарардын алдында аялынын көз карашын, сезимдерин эске алуу менен ага урмат көрсөткөн болот.

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: