Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: aerial view

Английский Кыргызский
view көрүнүш
view көрүнүш
View page ratings Беттин рейтингин көрүү
You can look at these coins from various points of view. Ал тыйындарды ар кандай өңүттөн алып карап көрсөңүз болот.
The second view, however, is more difficult to deal with. Ал эми экинчи көз-карашты түшүнүү бир кыйла татаалыраак.
But Biden sometimes departed from the conventional liberal view. Бирок Байден кээде кадимки либералдык көз караштарды четке кагат.
There were, of course, many conservatives, who were highly critical of this view. Албетте, ушул көз-карашты кескин сынга алышкан консерваторлор дагы болбой койгон эмес.
From this point of view, as Minister of Finance, I contributed by printing money.” Ошондуктан кошумча акча басып чыгаруу менен, Каржы Министри катарында мен дагы өз салымымды коштум”.
There is a practical solution from the theoretical point of view—the gold standard. Теориялык өңүттөн алып караганда, бул көйгөйдү иш жүзүндө бир гана жол менен чечүүгө болот – алтын стандарты аркылуу.
Making movies can be a messy business, especially from an environmental point of view. Фильм тартуу, өзгөчө айлана-чөйрөнү коргоо жагынан алып караганда, башаламан бизнес болушу мүмкүн.
From the point of view of most people, of the masses, an increase in the money supply is bad. Көпчүлүк адамдар же карапайым калк акчаны көбөйтүүнүн аркасы жакшы бүтпөйт деп ойлошот.
We try to understand each other's points of view and learn more about each other's histories. Бири-бирибиздин көз карашыбызды түшүнүп, бири-бирибиздин тарыхыбызды таанууга да аракет кылабыз.
forming the unprejudiced view on the world (realizing heterogeneity of the world perception); дүйнөгө алдын ала дал ушундай болуш керек дебеген көз карашты калыптандыруу (дүйнөнү кабыл алуунун бир тектүү эместигин түшүнүү);
We could deal with this problem from the point of view of the world market and the World Bank. Бул көйгөйгө дүйнөлүк базардын жана Дүйнөлүк Банктын өңүтүнөн көз чаптырып көрсөк.
False Christians have a distorted view of God and often a hypocritical form of godly devotion. Машаяктын жолдоочусу аталымыш болгондор Кудайга карата бурмаланган көз карашта болуп, өздөрүн Кудайга берилгендей кылып көрсөтүүгө аракет кылышат.
Participants must keep the present Rules and do not break the view and integrity of the ticket. Катышуучулар ушул Эрежелерди аткарууга милдеттүү, билеттин түрүн жана бүтүндүгүн бузбашы керек.
In his view, the essence of the GE implies using an interrelated and interdisciplinary approach. АББнын маңызы, анын ою боюнча, өз ара байланышкан, дисциплиналар арасындагы ыкманы билдирет.
But it is very satisfactory from the point of view of the operation of a monetary system and the market. Бирок иш жүзүндө каржы системасынын жана базардын ийгиликтүү иштегендигин көрүп туруп, аябай эле канааттандыраарлык деп айтсак болот.
The context of such point of view is that the civil service and family obligations compete with each other. Бул көз караштын мааниси мамлекеттик кызмат жана үй-бүлө милдеттери ишкердиктин өз ара атаандашуучу түрлөрү экендигинде турат.
Nor can it borrow the money, because from their point of view conditions for borrowing appear unsatisfactory. Бирөөдөн карыз алайын десе дагы болбойт, себеби шарттар талапка жооп бербейт.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: