Меню
Эл-Сөздүк

adapter, reducing bushing

өткөрмө бойшакек
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: adapter, reducing bushing

Английский Кыргызский
Reducing deaths from overdoses among injecting drug users Ийне сайынуучу бацгизатты колдонуучулардын арасында дозадан ашык пайдалануудан олүм кокустуктарын азайтуу
Reducing the spread of HIV and HIV/STI prevention among sex workers of Kara-Suu Кара-Суу шаарындагы секс-кызматкерлердин арасында ВИЧ ИПППсынын алдын алуу жана ВИЧти жайылтуусун азайтуу.
This could also lead to incubators reducing local income creation by crowding out local services, such as the letting of business premises. Бул инкубаторлор жергиликтүү деңгээлде киреше булактарын түзүүнү бизнес үчүн жайларды ижарага берүү кызматтарын кысуу менен азайтуу дегендикти билдирет.
After the April 2010 popular uprising, a new constitution was adopted in a referendum in June 2010 reducing the powers of the presidency and turning Kyrgyzstan into a parliamentary republic. 2010-жылдын апрель айындагы элдик көтөрүлүштөн кийин, 2010-жылдын июнь айында өткөрүлгөн референдумда жаңы конституция кабыл алынган. Ал президенттин ыйгарым укуктарын кыскартып, Кыргызстанды парламенттик республикага айландырган.
employment of forest use methods exerting negative influence on forest status and regeneration, reducing its ecological functions, as well as leading to erosion of soils and other negative processes; токойду пайдалануу токойдун абалына жана жаңыртып өстүрүлүшүнө тескери таасир берген, алардын экологиялык милдеттерин төмөндөткөн, ошондой эле топурак эрозиясына жана башка терс процесстерге алып келген ыкмалар менен жүзөгө ашырылганда;
In 2009 in the process of reducing the adverse effect of the international financial and economic crisis and inflation, the primary purpose of the National Bank was the contribution to economic growth. 2009-жылда дүйнөлүк финансылык-экономикалык каатчылыктын терс таасири жана инфляцияны басаңдатуу шартында, экономикалык өсүшкө түрткү берүү Улуттук банктын биринчи кезектеги милдетинен болгон.
Lack of preferential opportunities for mothers to raise their professional qualification is also in the list of the reasons reducing the competitiveness in the professional capacity of women - civil servants. Өзүнүн кесиптик квалификациясын жогорулатууга эне аялдар үчүн жецилдетилген мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугу, кыязы, кызматкер аялдардын кесибинде атаандаштыкка кудуреттүүлүктү төмөндөткөн себептердин тизмесинде кыйла роль ойнойт.
This study has the aims of evaluating the activities of business incubators, highlighting existing problems; and elaborating a set of recommendations for improving the effectiveness of state policy in this field, reducing risks, and providing existing pro Бул изилдөөнүн максаты бизнес-инкубаторлордун иштерине баа берүү, орун алган проблемаларды аныктоо жана бул жагынан мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле тобокелдиктерди азайтуу, чакан ишканалардын инкубациясынын түзүлүүчү програм

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: