Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: accused

Английский Кыргызский
Journalists who resist using this structure when it is called for may be accused of "burying the lead," making it more difficult for the audience to determine the story's importance. Керек кезде бул түзүмү колдонбой койгон кабарчылар маалыматтын элге жетишин кыйындатат да, «кабар өлтүрүүчү» катары айыпка татыктуу.
Lockean natural right-theories, as essentially very secularist concepts, are often accused of being “atomistic” and of undermining religion and morality, this inevitably puts the question of liberal secularism on the agenda. Локктун динден тышкаркы табигый укук назариятлары, адатта, “чачыранды” болуп, динге жана адеп-ахлак принциптерине терс таасирин тийгизет деп сынга алынып, либералдык динден четтөө маселеси күн тартибинде карала турган негизги маселе деп белгиленет.
He was frequently accused of being “simplistic,” of making economic subjects appear too clear and simple, but it was this very approach that made it possible for persons, even those without any background in economics, to understand and appreciate what he Аны өтө эле “жөнөкөй” адам, экономикалык темаларды өтө эле так, даана жана жөнөкөй кылып көрсөтөт деп айыпташкан, бирок анын ушул ыкмасы менен айтылган ойду экономика чөйрөсүнө таптакыр тиешеси жок адамдар жеңил түшүнүшүп, анын айткандарын жогору баалашка

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: