Меню
Эл-Сөздүк

accompanied

[э‘кампэнид]
abj. коштогон
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: accompanied

Английский Кыргызский
The application shall be accompanied by a receipt on payment for the services of the registration body. Арызга каттоо органынын кызматы үчүн акы төлөнгөндүгү жөнүндө квитанция тиркелет.
Like in other party advertising, the photographs of the leaders were accompanied by extracts from their party programme in the form of slogans. Башка партиялык жарнамалык продуктулардагыдай эле лидердин фотосүрөттөрү программанын сөз айкаштары түрүндөгү үзүндүлөрү менен коштолгон.
Report by the Ombudsman (Akyikatchy) shall be accompanied with an attachment that contains the budget execution statement for a reported period. Омбудсмендин (Акыйкатчынын) баяндамасы мекеменин бандама берилүүчү мезгил ичиндеги бюджеттик баяндамасын камтыган тиркеме менен жабдылат.
Bodies of local self-governance may be endowed with separate governmental powers, accompanied by transfer of the material, financial, and other means necessary for their execution. Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына мамлекеттик айрым ыйгарым укуктар өткөрүп берилиши мүмкүн, аларды ишке ашыруу үчүн зарыл материалдык, финансылык жана башка каражаттар берилүүгө тийиш.
In cases where buildings and structures are located on a land plot, mortgage of the rights to land plot must be simultaneously accompanied with mortgage of the said buildings and structures. Мыйзамда башкача белгиленбесе, жер тилкесинде имараттар жана курулуштар турса, жер тилкесине укуктун ипотекасы бир эле мезгилде көрсөтүлгөн имараттардын жана курулуштардын ипотекасы менен коштолууга тийиш.
But even if done formally, the process of assigning responsible people is not accompanied by the provision of performance of these duties with the necessary rules and instructions, training, mechanisms of assessment for efficiency and other resources. Жоопкер адам расмий түрдө кызматка алынганы менен, анын өз милдетин аткаруу үчүн керек регламенттер жана нускоолор менен натыйжалуулукту баалоо механизми жана башка ресурстар менен камсыз болбойт.
A state of emergency in Kyrgyzstan may be imposed only in cases of natural disaster, direct threat to the constitutional structure, mass disorder accompanied by violence and threat to human life, according to circumstances and subject to time limits estab Кыргыз Республикасында табигый кырсык болгондо, конституциялык түзүлүшкө түздөнтүз коркунуч келгенде, зомбулук менен коштолгон жана адам өмүрүнө коркунуч туудурган массалык тополоң учурунда, ошондой эле конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн жагдайларда жана

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: