Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: access key

Английский Кыргызский
Access it Буга жетки ал
Access type кирүү тиби
Access fail Жетки үзгүлтүккө учурады
Access right кирүү укугу
Access points жетки түйүндөрү
Access denied Жетки берүүдөн баш тартылды
Public access Коомчулуктун маалымдалышы
universal access жалпы кириш
Access point settings Жетки түйүнүн баптоо көрсөткүчтөрү
We have access to it all. Баарыбыз ага жетише алабыз.
Access media library failed Медиа казнага жетки үзгүлтүккө учурады
Access to a commercial secret. Коммерциялык сырды алууга мүмкүнчүлүк.
Can I access the Internet here? Бул жерде интернет барбы?
Provision Of Access To Information Маалыматка жетүүнү камсыз кылуу
Guarantees of Access To Information Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери
On Guarantees and Free Access to Information Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө
17 Phones Boost 'Net Access for South Africans 17 Уюлдук байланыш Түштүк Африканын жашоочуларына интернетке кирүүгө шарт түзөт.
Each citizen is guaranteed access to information. Ар бир гражданга маалыматка жетүү укугуна кепилдик берилет.
Fundamental Principles Of Free Access To Information Маалыматка жетүү эркиндигинин негизги принциптери
Legislation on Guarantees And Free Access To Information Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө мыйзамдар

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: