Меню
Эл-Сөздүк

Can you replace the battery?

Батарей алмаштырып бере аласыңарбы?
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Can you replace the battery?

Английский Кыргызский
The battery is dead Батарейим жарабай калды
I want to buy a battery Мага батарей берип койсоңуз
Can you replace the battery? Батарей алмаштырып бере аласыңарбы?
So he said, "Allison, we've got to get you on the table. I'm going to replace your hip -- it's about an 18-month wait." Ошентип, ал "Эллисон, биз сага операция кылабыз, Мен сенин жамбаш сөөгүндү алмаштырайын деп жатам – ал үчүн 18 айдын тегерегинде күтөсүң" деди.
The insured may replace the beneficiary nominated in the contract of insurance by other person after written notification of the insurer about this. Камсыздандырылуучу камсыздандыруу келишиминде аталган пайда алуучуну башка жак менен алмаштыра тургандыгы жөнүндө камсыздандыруучуга жазуу жүзүндө билдирип, аны алмаштырууга укуктуу.
It's essentially got a battery, a button and an infrared LED, and it turns on -- you guys can't see it -- but it turns on whenever I push the button. Батареясы, нукууру жана инфра-кызыл LED Жарык Чыгаруу Диоду бар. Cилерге азыр көрүнбөйт, бирок нукуурун басканда ал иштей баштайт. Анда азыр програмымды аракетке келтирcем, камерасы инфра-кызыл чекитти көрөт.
About 1,100 jobs may have been created with the help of business incubators: this figure shows that incubators cannot replace an employment programme for the republic. Бизнес-инкубаторлордун жардамы менен болжолдуу түрдө 1100 жумуш оруну түзүлгөн: бул цифралар инкубаторлор республикада калктын иш менен камсыз болушуна көмөк көрсөтүү программасын алмаштыра албай тургандыгын көрсөтөт.
What the government that embarks upon inflation does not want to admit is that the paper money that it has issued is in any way less valuable than the money which it wants to replace. Өкмөт инфляция саясатын жүргүзүп жатып, башка акчанын ордун баскан өкмөт чыгарган кагаз акчанын баасынын ар тараптан төмөн болушун мойнуна алууну каалабайт.
Digital television—already available with new high-definition and standard-definition channels—will completely replace traditional analog TV in the United States on February 17, 2009. Жаңы тактыктагы жана стандарт тактыктагы каналдар колдонуп келе жаткан цифралык телекөрсөтүү 2009-жылдын 17-февралынан тартып Кошмо Штаттарда традициялык аналог телекөрсөтүүнү толугу менен алмаштырат.
This Act shall, as regards relations between the countries of the Union, and to the extent that it applies, replace the Berne Convention of September 9, 1886, and the subsequent Acts of revision. Ушул Акт Союздун өлкөлөрүнүн ортосундагы мамилелерде, ал кандай колдонулса ошондой эле өлчөмдө, 1886-жылы 9-сентябрдагы Берн конвенциясын жана аны кайра кароо боюнча кийинки актыларды алмаштырат.
The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. Сиздин продуктта, батарейкада, басма материалдарда, кутуда көрсөтүлгөн каршы-терши чийилген дөңгөлөктүү челек белгиси баардык электр жана электрондук продукттар, батарейкалар жана аккумуляторлор колдонуу убактысы бүткөндөн кийин өз өзүнчө чогултулушу кере
The Acts previously in force shall continue to be applicable, in their entirety or to the extent that this Act does not replace them by virtue of the preceding sentence, in relations with countries of the Union which do not ratify or accede to this Act. Мурда күчүнө кирген актылар, ушул Актыны ратификациялабаган же ага кошулбаган Союздун өлкөлөрүнүн ортосундагы мамилелерде мурдагы сунуштарга байланыштуу ушул Акт аларды алмаштырбаган өлчөмдө же толугу менен колдонулуусун улантышат.
The insured may replace the insured person nominated in the contract of life insurance by another only with the consent of the insurer, and if the contract was entered into not in favor of the insured person himself (point two of Article nine hundred twen Жеке камсыздандыруу келишиминде аталган камсыздандырылган жак камсыздандыруучунун макулдугу менен, ал эми келишим камсыздандырылган жактын пайдасына түзүлбөсө (тогуз жүз жыйырма жетинчи берененин экинчи пункту), камсыздандырылган жактын да макулдугу менен
In case, when under the contract of insurance against the risk of liability for infliction of harm (Article nine hundred and twenty-five) , the liability of the person other than the insured, is insured, the latter may replace this person by another after Келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик тобокелдигин камсыздандыруу келишими боюнча (төрт жүз жыйырма төртүнчү берене) камсыздандырылуучудан башка жактын жоопкерчилиги камсыздандырылган учурда, келишимде башксы каралбаса, камсыздандырылуучу камсыздандыруу убак
Upon receipt of a timely notice, an owner must provide access to the premise for a representative of the partnership, as necessary to inspect the conditions of the common property or repair and replace some components of common property which are most acc Эгерде жалпы мүлктүн абалын текшерүү, аны оңдоо же элементтерин алмаштыруу жүргүзүлсө, аларга баруу имарат жайдын ичинде жүргүзүлсө, алдын ала билдирүү алгандан кийин менчик ээси шериктиктин өкүлдөрүнүн имаратка киришин камсыз кылууга милдеттүү.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: