Меню
Эл-Сөздүк

Can I pay in dollars?

Доллар менен төлөсөм болобу?
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Can I pay in dollars?

Английский Кыргызский
Can I pay in dollars? Доллар менен төлөсөм болобу?
The Payment Currency is US Dollars. Төлөө валютасы – АКШ доллары.
It is impossible to transact in dollars in our offices. Биздин офистерде бүтүмдөрдү доллар менен түзүү мүмкүн эмес.
It provides billions of dollars in federal funds to address gender-based crimes. Бул мыйзам федералдык фонддон миллиарддаган доллардын жыныска байланыштуу кылмыш иштерине сарпталышына шарт түзгөн.
As payment for the Black Hills, the court awarded only 106 million dollars to the Sioux Nation. Блэк Хилз үчүн төлөнө турган акы катары Сот 106 миллион гана долларды Сиу улутуна берилсин деп чечим чыгарат.
You can probably make this yourself for about five dollars with a quick trip to the Radio Shack. Ушундай калемди өзүңөр жасаганга чамалуу беш доллар эле керек. Ага мисалы Radio Shack электротехника дүкөндө деталдарды сатып ала аласыңар.
(Laughter) Because this is about 10 dollars of additional hardware if you already have a Nintendo Wii. (Күлкү) Анткени Nintendo Wii бар болсо бул кошумча 10 доллар эле.
If You opened account in Dollars, You can deposit it through WebMoney, Moneybookers and Moneta payment systems. Эгер Сиз эсебиңизди доллар менен ачсаңыз, анда аны Webmoney, Moneybookers жана Moneta төлөм системдери аркылуу толтура аласыз.
(Applause) I want to quickly say that although it does do it for 50 dollars, there are some limitations of this approach. (Кол чабуулар) Тез эле белгилеп кетем – бул аны ошо 50 долларга жасаса да, бул ыкманын айрым чектөөлөрү бар.
I can ask them to pay me in the Utopian national currency, or the equivalent in American dollars, which are redeemable in gold.” Мен алардан Утопиянын улуттук акчасы же анын эквиваленти болуп, алтынга айландырылган америкалык доллар менен төлөп бергиле деп сурай алам” деп айткан.
We do have in this country one monument to this deficit system—the American Post Office: one billion dollars almost, or perhaps more—one doesn’t know. Бизде ушул өлкөдө ушул тартыштык системасына тургузулган бир эстелик бар – тартыштыгы бир миллиард доллар же балким мындан дагы көбүрөөк сумманы түзгөн, Америкалык Почта бөлүмү- эч ким билбейт.
The Government of the Kyrgyz Republic shall allocate within a two-week period four million US dollars from the Japanese grant for development of this project. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү көрсөтүлгөн долбоорду даярдоо үчүн эки жумалык мөөнөттө Япон Өкмөтүнүн төрт жүз он миң АКШ доллары суммасындагы акысыз каражаттарын бөлсүн.
Whether these units are called dollars, or thalers, or marks, or pounds doesn’t matter; the government has only to find out what the meaning of the contract was. Өкмөт ошол бирдиктердин доллар, талер, марка же фунт деп аталгандыгын эмес, келишимдин түпкү маани-маңызын гана аныктоого тийиш.
With view of preventing any sharp fluctuations of the USD exchange rate, the National Bank increased the sales volume of cashless dollars in the foreign exchange market. АКШ долларынын алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүнө жол бербөө максатында Улуттук банк, валюта тооруктарында нак эмес долларды сатуу көлөмүн арттырган.
If Your account is in Dollars, You can receive Your winnings using WebMoney and Moneta payment systems, previously making a deposit through one of these payment systems. Эгер Сиздин эсебиңиз доллар менен ачылган болсо, анда Сиз эсебиңизди Webmoney Moneybookers жана Monete төлөм системдеринин жардамы менен алдын ала толтуруп коюп, ушул төлөм системдери аркылуу утуштарыңызды ала аласыз
program of investment in agriculture for one year, using for its implementation the means from the APEC loan provided by the World Bank at the amount of forty five million US dollars; бир жылда айыл чарбасын инвестициялоо программасын, аны ишке ашырууга Дүйнөлүк банк АРЕАС'га бөлгөн кырк беш миллион АКШ доллары суммасындагы кредит каражаттарын пайдалансын;
The National Bank performed transactions on sale of non-cash US dollars through the interbank foreign exchange sales to smooth the misbalance of demand and supply of foreign currency. Улуттук банк чет өлкө валютасына суроо-талаптын жана сунуштун ортосундагы теңдешсиздикти текшилөө максатында банктар аралык валюта тооруктарында накталай эмес долларды сатуу боюнча операцияларды жүргүзгөн.
The volume of net sales by the NBKR of US dollars at the interbank foreign exchange sales for the first quarter of 2010 totaled US$ 52.4 million (in the first quarter of 2009 net sales made US$ 145.1 million). Улуттук банктын банктар аралык валюта тооруктарында АКШ долларын таза сатуусунун көлөмү 2010-жылдын биринчи чейрегинде 52,4 млн. АКШ долларын түзгөн (2009- жылдын биринчи чейрегинде таза сатуу 145,1 млн.АКШ долларын түзгөн).
shall develop a project of setting up a market credit system for agriculture in one year, using for its implementation credits and loans of international organizations at the amount of five million US dollars. алгачкы жылдарда айыл чарбасына кредит берүүнүн рынок системасын өткөрүү боюнча долбоорун иштеп чыксын, аны ишке ашырууга эл аралык уюмдардын жыйырма беш миллион доллары суммасындагы кредитин жумшасын.
shall use the Japanese Government loan of two million US dollars for procurement of small equipment for processing of agricultural produce with their gradual transfer to farmers, peasant units and agricultural cooperatives; Япон Өкмөтү бөлгөн эки миллион АКШ доллары суммасындагы кредитти айыл-чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүү боюнча чакан жабдууларды сатып алууга пайдалансын, андан соң фермерлерге дыйкан чарбаларына жана айыл чарба кооперативдерине өткөрүп берсин.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: