Меню
Эл-Сөздүк

Can I learn your name please?

Атыңызды билсем болобу?
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Can I learn your name please?

Английский Кыргызский
Can I learn your name please? Атыңызды билсем болобу?
"They really want to learn how to speak English." - Алар англисче сүйлөгөндү үйрөнүүнү чындап каалашат».
To learn how to address issues of importance in your community Коомчулуктагы зор маанилүү маселелерди чечүү жолдорун издөө
Learn more about TAM/BAS programme's objectives and initiatives TAM/BAS программасынын максаттары жана демилгелери жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу
The children especially wanted to learn the lyrics of American pop songs. Балдар Американын популярдуу ырларын үйрөнүүгө өзгөчө ынтызар.
Because I know Hebrew language, Arabic has been much easier to learn for me. Мен иврит тилин билгендиктен, араб тилин үйрөнүү мага оңой болду.
I believe that our opinions and project will spread so others can learn from it. Биздин ойлор жана проектибиз жайылып, башкаларга да түшүнүк бере алат деп ишенем.
A civil servant shall have the right to learn the materials in his/her personal profile. Мамлекеттик кызматчы өзүнүн өздүк ишинде камтылган маалыматтар менен таанышып чыгууга укуктуу.
It helps reporters learn how to do better work, rather than repeating the same mistakes. Бул кабарчылардын бир эле жаңылыштыкты кайра-кайра кайталай бербестен, жакшыраак иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берет.
-Develop the ability to learn and master teaching techniques (teach pupils how to learn). -окуучуларда окуу жөндөмүн түзүү, окуу ишмердигинин ыкмаларын билүүгө (окута билүү);
The point is for them to learn how they're doing so they can improve their own performance. Алар үчүн негизги маселе - канткенде кызматкерлердин иши оңолорун билүү.
We try to understand each other's points of view and learn more about each other's histories. Бири-бирибиздин көз карашыбызды түшүнүп, бири-бирибиздин тарыхыбызды таанууга да аракет кылабыз.
But they try to learn from their experiences and diligently study the Bible to make needed corrections. Бирок кетирген каталарынан сабак алууга аракет кылышат жана керектүү өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн Инжилди кылдат изилдешет.
We learn how the Middle East became what it is today and also about customs, traditions, and cultural practices. Биз Жакынкы Чыгыш азыркы абалга кантип келгени, ал жердеги элдердин салттары, адаттары жана маданияттары кандай экени жөнүндө окуйбуз.
This house gave me that opportunity to learn about not only Jewish culture, but about many other cultures as well. Ал үй мага еврей маданияты гана эмес башка көп маданияттар жөнүндө түшүнүк алууга шарт түздү.
Will the steeple, the minaret, the synagogue, the temple, and the sanga learn to share space in a new city on a hill? Коңгуроо мунарасы, минарет, синагога, храм жана санга дөңсөөдөгү шаардын аянтын бөлүшө алабы?
Samantha: To make bridge between culturals, at our "house classes" we learn different culturals and history of other countries. Саманта: Маданияттар ортосунда көпүрө куруу үчүн, биз «үйдөгү сабагыбызда» башка маданияттарды жана башка өлкөлөрдүн тарыхын үйрөнөбүз.
For he foretold of a period when people shall transform their swords into plowshares and will not learn war or make war anymore. Ал (АС) болсо келечекте бир убакытты алдын ала айткан, ошол заманда адамдар кылычтарын сокого алмаштырышып, согушту үйрөнбөстөн, эч согушушпайт экен.
If you look at the constitutional history of England in the 17th century, you learn that the Stuarts had problems with the British Parliament. Эгер 17-кылымдагы Англиянын конституция тарыхына көз чаптырып көрсөңүз, Стюарттардын үй-бүлөсү Британия парламенти менен начар мамиледе болушкан.
Just as our confidence in a surgeon may grow as we learn of his reputation, so our trust in Jehovah will grow as we continue to learn about him. Хирургдун жакшы атка ээ экенине ынанган сайын, ага болгон ишенимибиз арткандай эле, Жахаба жөнүндө канчалык көп билген сайын, ага болгон ишенимибиз ошончолук өсөт.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: